Þessi grein er meira en ársgömul.

Isländsk fiskejätte använde mutor och flyttade 650 miljoner i skatteparadis genom DNB NOR

is­lands största fiskeri­för­etag, Sam­herji, an­vände ett bolag i skattep­ara­di­set Mars­hallöarna i sju år för att betala ut lön till sina arbetare i Africa. Pengarna var bland annat vin­ster av fiske som Sam­herji hade fått till­gång till med betaln­ing av mutor i Nami­bia. Den norska stor­ban­ken DNB NOR stäng­de bola­gets konto i fjol på grund av möjlig penn­ingt­vätt.

Isländsk fiskejätte använde mutor och flyttade 650 miljoner i skatteparadis genom DNB NOR

Islands största fiskeriföretag Samherji använde några konton i norska storbanken DNB NOR för att betala ut närmare 650 miljoner norska kronor till sjömän som jobbade på deras trålare i flera länder i Västafrika. Bankkontot tillhörde bolaget Cape Cod FS i Marshallöarna, ett land som har stått på EUs svarta lista över världens skatteparadis. Utbetalningarna pågick mellan 2011 och 2018. Då stängde DNB NOR konton på grund av risken för penningtvätt. Banken hade inga uppgifter om vem som ägde Cape Cod.

Pengarna som Samherji använde för att betala ut löner kom bland annat från vinsterna av fisket av taggmakrill i Namibia. Det fisket blev möjligt genom kvoter som Samherji fick genom att betala mutor till politiker och tjänstemän i Namibia från 2012 och till åtminstone fram till 2018. Utbetalningarna av mutor kan har fortsatt sedan dess. Uppgifterna framkommer i dokument som den isländska tidskriften Stundin publicerar i samarbete visselblåsarsajten Wikileaks, det isländska nyhets-programmet Kveikur som visas i rikskanalen RÚV, och det qatarska nyhetsbolaget Al-Jazira.

3,5 miljoner dollar i mutor till Dubai genom DNB NOR

Samtidigt som fiskebolaget använde Cape Cod m ellan 2011 och 2018 betalade  Samherji – bland annat genom bolag i Namibia och Cypern – ut omkring 10 miljoner dollar i mutor till politiker och tjänstemän i Namibia för att få tillgång till taggmakrilkvotor i Namibia. Bland de personer som mutades finns exempelvis den nuvarande justitieministern och förre detta riksåklagaren Sacky Shangala, James Hatuikulipi, som är styrelseledamot i det statliga bolaget Fishcor som utfärdar fiskekvoter för taggmakrill i Namibia, och Tamson ”Fitty” Hatuikulipi, som är fiskeministern Bernhard Esaus svärson.

Bland annat har 3,5 miljoner dollar överförts till James Hatukulipis bolag Tundavalla Investments i Dubai. Betalningarna har gjorts från Samherjis bolag på Cypern, Esja Seafood, och dess bankkonto i DNB NOR. Mutor har också betalats ut till konton i Namibia från konton i DNB NOR. Även dessa konton i den norska banken tillhörde Esja Seafood.

Mutor till tjänstemän och politiker är olagliga i Namibia och också på Island såväl som i Sverige. Att muta politiker och tjänstemän i andra länder är också brottsligt i både Sverige och Island.

Samhällsproblemet penningtvätt

Samherji har alltså flyttat närmare 650 miljoner norska kronor genom att använda sig av sina egna dotterbolag, bankkonton i DNB NOR och bolag i skatteparadis och även om detta inte kan definieras som penningtvätt då tyckte DNB NOR att transaktionerna var olämpliga för att banken visse inte vem ägde bolaget Cape Cod. Detta kan leda till penningtvätt.

Syftet med penningtvätt är att få in pengar som kommer från brottslig verksamhet – som försäljning av narkotika eller mutor – in i det ”vanliga ekonomiska systemet”. Det säger Ólafur Hauksson, åklagare i Reykjavík.

– Penningtvätt är ett stort samhällsproblem eftersom sådana brott skapar möjlighet för kriminella att använda pengar som de inte har laglig rätt till. Det här ger den kriminella anledning att fortsätta med de lagbrott som pengarna kommer ifrån.

Visselblåsaren i falletJóhannes Stefánsson är visselblåsaren i Namibiafalle. Han säger att Samherji tvekar inte att muta för att tjäna pengar.

Tvekar inte att muta för att tjäna pengar

Jóhannes Stefánsson är tidigare chef för Samherjis verksamhet i Namibia. Han är nu visselblåsare om bolagets agerande i Namibia och andra länder. Han säger att mutor är en del av Samherjis affärsmetoder:

– Samherji gör vad som helst för att få tillgång till andra länders naturresurser. Bolaget ljuger och lovar saker som det aldrig uppfyller med syftet att tjäna så mycket som möjligt på dessa resurser. Samherji tvekar inte att muta och bryta mot lagen för att ta så mycket som möjligt av vinsterna direkt från länderna och bolaget ger inget tillbaka och lämnar inget gott efter sig – bara pengar i korrupta individers fickor.

Jóhannes Stefánsson jobbade åt Samherji i Namibia mellan 2011 och 2016. Ofta var det han själv som betalade ut mutorna. Men han hävdar att allt han gjorde hade välsignats av Þorsteinn Már Baldvinsson, Samherjis vd.

Uppgifterna om Samherji är ännu ett exempel på hur nordiska banker har möjligtvis använts för att göra tveksamma tansaktioner och möjligtvis tvätta pengar de senaste åren. Under 2018 och 2019 framkom det att Danske Bank och Swedbank blivit utnyttjade för att tvätta pengar från Ryssland. Skandalerna blev mycket omdiskuterade och De fick också stora efterverkningar. Swedbanks vd, Birgitte Bonnesen, fick till exempel lämna sin post och Sveriges f.d. statsminister Göran Persson utsågs till exempel till ny styrelseordförande i Swedbank med uppdraget att städa upp efter skandalen i banken.

Ingen skyldighet att uppge ägaren

Skatteparadiset Marshallöarna har länge varit känt för att erbjuda investerare och affärsmän hög sekretess. Till exempel behövde de investerare som bildade bolag där inte uppge den verkliga ägaren, den så kallade nyttjanderättsägaren (beneficial owner). Det här framkommer i dokument från bolaget Rivkin som hjälpte investerare att bilda bolag i skatteparadiset. Dokumenten är från 2011, året efter att Cape Cod grundades på Marshallöarna.

Enligt Rivkins uppgifter behövde utländska parter som grundade bolag i skatteparadiset inte betala några skatter på sin verksamhet där. Inte heller var de skyldiga att skicka in årsredovisningar. Någon transparens går det knappast att tala om på Marshallöarna.

Just på grund av sekretessen fanns Marshallöarna länge med på EU:s svarta lista över skatteparadis i världen. I oktober i år beslutade EU att stryka Marshallöarna från listan. EU började publicera listan 2017 som en del av kampen mot penningtvätt och organiserad brottslighet. Samma år använde Samherji fortfarande Cape Cod genom DNB NOR.

En av anledningarna till att Marshallöarna inte längre är med på svarta listan är att öriket de senaste åren har tagit flera steg mot ökad transparens. I november förra året infördes bland annat nya regler för offentliga uppgifter om nyttjanderättsägare av skalbolag. Alla bolagsägare på Marshallöarna måste nu uppges i myndigheternas register. Det betyder att Cape Cods verkliga ägare – som alltså kan vara själva Samherji – måste uppges.

Enligt bolagsverket på Marshallöarna är Cape Cod fortfarande ett aktivt bolag. Och det har alltså varit aktivt sedan hösten 2010, några månader innan bolaget öppnade sina bankkonton i DNB NOR.

Minns inte bolagetBrynjar Þórsson minns inte bolaget Cape Cod FS.

"Men jag minns från vilka bankkonton det var"

Finansdirektören minns inte Cape Cod FS

Samherji öppnade tre bankkonton i DNB NOR som tillhörde bolaget från Marshallöarna 2010 och 2011. Anmärkningsvärt är att banken, enligt dokument som medierna har tillgång till, aldrig visste exact vem som ägde det bolag som stod bakom kontona. Brynjar Þórsson, finansdirektör i Samherjis dotterbolag på Kanarieöarna som hette Katla Seafood, var en av tre personer som hade rätt att styra kontona. Det visar dokument från DNB NOR som han undertecknade 2010 när kontona öppnades i banken. De två andra arbetade för ett cypriotiskt bolag som erbjuder kapitalförvaltning. I dokumenten framgår att Cape Cod var skattskyldigt på Marshallöarna.

Brynjar Þórsson, som jobbade hos Katla Seafood tills årsskiftet 2015-2016, säger i ett samtal med Stundin att han inte minns bolaget Cape Cod FS även om att han bland annat gjorde många betalningar från bolagets konton. 

-Jag jobbade med att överföra pengar och betala ut lönen till dem som jobbade på trålarna. Det nekar jag inte. Men jag minns från vilka bankkonton det var, säger Brynjar

Den förre detta finansdirektören kan därför inte svara på frågan vem egentligen ägde Cape Cod FS. 

Utan uppgifter om ägare 

DNB NOR visste alltså inte vilken den verkliga kunden var – i det här fallet Cape Cods ägare – men tillät ändå bolaget att ta emot överföringar, bland annat från Samherjis bolag i Namibia, och att betala ut löner till de sjömän som jobbade åt bolaget i Mauritanien och Namibia.

I fallet Cape Cod gjordes drygt 13 000 överföringar till och från bolagets konton. Nästan 650 miljoner norska kronor flyttades på detta sätt via kontona.

Fem år efter att bolaget från Marshallöarna öppnade konton hos DNB NOR skickades uppgifter in om Cape Cods påstådda ägare. Enligt dessa uppgifter ägdes Cape Cod av JPC Ship Management, ett bemanningsbolag som ägs av tre tyskar och är registrerat på Cypern. Detta bolag hade ett avtal med Samherji om att ordna arbetare till fiskejättens fiskeflotta i Afrika. Samherjis sjömän kom framför allt från Baltikum och Ukraina. I mejl och andra dokument kallades de ”ryssar” av Samherjis ledning.

Samherji betalade JPC varje månad 11 dollar för varje ”ryss” som bemanningsbolaget ordnade. Betalningarna gjordes till ett bankkonto i Singapore.

Men JPC Ship Management ägde inte Cape Cod – trots att DNB NOR 2015 fick information om att så skulle vara fallet. Pengarna som överfördes till Cape Cods bankkonto kom från Samherji – och bland annat från det cypriotiska dotterbolaget Esja Seafood. Mellan 2010 och 2018 gjordes 324 transaktioner från Esja Seafood till Cape Cod. Andra överföringar kom från Esja Fishing i Namibia, ett annat av Samherjis bolag. De pengar som gick från Cape Cods konton användes för att betala ut lön till dem som jobbade på Samherjis trålare i bland annat Namibia, Mauretanien och Marocko.

Samherjis hemligheterSamherji har försökt övertyga om att bolaget har ,,inget att dölja" men har ändå dolt mutorna i Namibia från 2012.


Ingen nyttjanderättsägare av Cape Cod

Våren 2018 började DNB NOR undersöka Cape Cod. Initiativet kom efter att amerikanska Bank of New York Mellon stoppat en överföring från Cape Cod. DNB NOR beslutade då att stänga Cape Cods konton. Redan under sommaren 2017 hade DNB NOR gjort en så kallad KYC-granskning av bolaget. KYC står för know your client. Syftet med en sådan granskning är att ta reda på vem den egentliga kunden är eller vem som är nyttjanderättsägare (beneficial owner) till ett bankkonto. DNB NOR kunde inte bekräfta några uppgifter om ägandet av Cape Cod – men valde ändå att inte agera. Det framgår i en riskanalys som banken gjorde och som till slut ledde till att Cape Cods konton stängdes:

”En KYC-granskning gjordes av klienten 2017 och slutsatsen var att kundrelationen innebar hög risk på grund av transaktioner till Ryssland och Ukraina. Men DNB NOR gjorde inget åt saken.” 

Bolaget ”inte längre under Samherji”

Men i mer än sju år pågick transaktionena som stred mot regler om hur man bekämpar möjlig penningtvätt. Och det finns alltså mycket som tyder på att den både var känd och välsignad av vd:n Þorsteinn Már Baldvinsson. Samtidigt blundade DNB NOR länge för en rad varningssignaler gällande ägandet av skatteparadisbolaget Cape Cod även om banken verkade tänka att Samherji ägde eller styrde bolaget.  

Det framgår i dokument från DNB NOR där det sägs att bolaget inte längre är en del av Samherji: ”Inte längre under Samherji. Tre privatpersoner högst upp i ägarstrukturen.”
DNB NOR visste alltså inte vem som faktiskt stod bakom Cape Cod men anade att det faktisk var Samherji utan att få detta bekräftad. Ändå valde banken att behålla bolaget som kund. Det visar bland annat mejl som skickades mellan en av bankens anställda och en anställd på JPC Ship Management, det bolag som 2015 hade uppgivits som ägare till Cape Cod. Men JPC kunde inte bevisa ägandet eftersom bolaget inte hade några innehavaraktier som visade de faktiska ägarförhållandena.

”Vi kan bekräfta att Cape Cod inte ger ut några innehavaraktier”, skrev en av JPC:s anställda 2017 i ett mejl till DNB NOR. Om detta skrev banken i en riskanalys: ”Kunden säger att den inte ger ut innehavaraktier men på grund av liten kännedom om kunden värderar banken den till riskvärdering 2A [en kund som innebär hög risk].”

Den 22 maj 2018 sade DNB NOR till sist upp relationen med Cape Cod. Den hade då varat i sju och ett halvt år och närmare 650 miljoner norska kronor hade överförts till och från bolagets konton i banken. Pengarna kom bland annat från verksamhet i Namibia som baserades på mutor till korrupta tjänstemän och politiker.

Ännu ett exempel Hur Samherji använde DNB NOR är ännu ett exempel om brister i arbetet mot penningtvätt inom nordiska banker. Rune Bjerke är DNB NORS vd.

Banken kritiserad för arbetet mot penningtvätt

DNB NOR har fått kritik för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorbrott. Finanstilsynet, den norska finansinspektionen, har bland annat kritiserat banken för att inte ha haft bättre kontroll på sina kunder. I ett brev till DNB NOR i fjol skrev Finanstilsynet att banken verkade ha förbättrat sin övervakning av misstänkt penningtvätt. Uppgifterna om hur Samherji under många år använde DNB NOR för att överföra pengar till ett bolag i skatteparadiset Marshallöarna verkar bara vara ett i raden av exempel på bristerna i bankens övervakning av penningtvätt. 

Det mest kända fallet av penningtvätt inom nordiska banker de senaste åren är Danske Bank – genom filialer i Baltikum – och de svenska bankerna Swedbank och Nordea. Svenska medier har publicerat flera avslöjanden om just dessa två storbanker.

Förra året anmälde svenska banker 19 300 fall av misstänkt penningtvätt till Finansinspektionen. Siffran visar att problemet är stort. Och det är mer än dubbelt så många fall som anmäldes 2015. Skälet till ökningen är sannolikt inte bara att penningtvätt kan ha blivit vanligare – utan de svenska bankerna har också blivit mer medvetna om penningtvätt och de brister som har funnits i övervakningen av den här typen av brottslighet.

Nordea hade 2015 till exempel 400 anställda som arbetade med att övervaka misstänkt penningtvätt och andra ekobrott. I dag jobbar 1 500 anställda med samma frågor. Den ökade övervakningen har kostat Nordea 7 miljarder kronor mellan 2016 och 2018. Övervakningen utökades sedan Finansinspektionen 2015 gett Nordea de högsta möjliga böterna – 50 miljoner svenska kronor – för bristande kontroll.

På Island har brister i bekämpningen av penningtvätt lett till att öriket hamnat på ”gråa listan”, en förteckning över länder med bristfällig bevakning av denna typ av brottslighet som sammanställs av den internationella organisationen FATF. Andra länder på listan är bland annat Panama, Jemen, Zimbabwe och Syrien. Island är det enda europeiska landet på den lista som publicerades i oktober i år.

DNB NOR skickar omkring 1 000 fall till polisen

DNB NOR anmäler varje år ungefär 1 000 fall av misstänkt penningtvätt till Finanstilsynet. Det uppger bankens talesperson Even Westerveld.

– Det är positivt att det blir uppmärksamhet kring temat penningtvätt. Det skärper myndigheterna i samhället och oss inom finansbranschen. Samtidigt är det viktigt att understryka att bankerna har en svår roll som myndigheternas förlängda arm i kampen mot organiserad brottslighet. Inom DNB jobbar över 450 anställda med att försäkra att banken inte missbrukas av kriminella och vi anmäler mer än 1 000 fall till myndigheterna varje år.

Even Westerveld säger att DNB NOR inte kan garantera att konton inte används för några tveksamma eller i bland brottsliga transaktioner. Han hävdar att banken gör sitt yttersta för att bekämpa penningtvätt.
– Men även om vi anmäler många fall så kan ingen bank garantera att det inte har skett transaktioner genom dess system som banken borde ha granskat närmare. Kampen mot penningtvätt är en kamp mot organiserade kriminella som hela tiden utvecklar nya metoder för att komma undan med sina brott. Samtidigt som regelverket som bankerna följer förändras hela tiden. Därför vill vi aldrig komma i mål. I stället vill vi hela tiden jobba för en förbättring av våra försvarsmekanismer, säger han.

Even säger i sina svar ved frågor om fallet Cape Cod att han kan inte svara frågor om bankens kunder och därför går det inte att få uppgifter om fallet från banken. 


Avsaknad av svar leder till uppsägning

Svaren som DNB NOR fick från JPC Ship Management, som påstods vara ägaren av Cape Cod, var enligt den norska banken inte tillräckligt utförliga. DNB NOR skrev i riskanalysen att banken egentligen inte hade någon kännedom om det egentliga ägandet av bolaget. Det var alltså ett faktum att JPC inte ägde Cape Cod – och ett faktum att Samherji använde bolaget.

DNB NOR befarade därutöver att bolaget skulle kunna användas för social dumpning och för utnyttjande av de anställda som fick lön från bolaget. Banken ansåg att risken för att fortsätta kundrelationen med Cape Cod var ”för hög”. Därför valde banken att bryta med Cape Cod genom att avsluta bolagets konton. Samherji kunde därefter inte använda Cape Cod för att betala ut löner till anställda i Namibia.
Anmärkningsvärt är att Samherji fick behålla alla andra konton i DNB NOR trots att banken bröt med Cape Cod. Det skedde trots att banken i riskanalyser skrev att Cape Cod hade varit under Samherjis kontroll och att banken måste ha vetat att det var Samherji som finansierade bolaget och dess anställda som fick sina löner genom det.

Uppsägningen av Cape Cod som kund hos DNB NOR hade därför inga direkta konsekvenser för Samherjis relation till banken. Det isländska fiskeribolaget är fortfarande kund hos DNB NOR – trots att banken måste eller borde ha insett att Samherji använde banken för att skicka enorma penningsummor till skatteparadis, bland annat från sin verksamhet i Namibia.

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.
Tengdar greinar

Samherjaskjölin

Peningar frá Samherja runnu til Swapo-flokksins sem fjárframlög
FréttirSamherjaskjölin

Pen­ing­ar frá Sam­herja runnu til Swapo-flokks­ins sem fjár­fram­lög

Út­gerð­ar­fé­lag­ið greiddi fé inn á reikn­ing namib­ískr­ar lög­manns­stofu sem svo rann til flokks­þings SWAPO-flokks­ins í Namib­íu. Um var að ræða ríf­lega 40 millj­ón­ir króna ár­ið 2017. Þetta kem­ur fram í yf­ir­lýs­ingu frá namib­ísk­um lög­manni sem var handlang­ari í við­skipt­un­um.
Félag Þorsteins Más lánaði börnum hans 29 milljarða til að kaupa hlut þess í Samherja
FréttirSamherjaskjölin

Fé­lag Þor­steins Más lán­aði börn­um hans 29 millj­arða til að kaupa hlut þess í Sam­herja

Eign­ar­halds­fé­lag­ið Steinn, í eigu Þor­steins Má Bald­vins­son­ar og Helgu S. Guð­munds­dótt­ir, lán­aði fé­lagi í eigu barna þeirra, Bald­vins og Kötlu, 29 millj­arða króna til að kaupa hluta­bréf í Sam­herja af þeim í fyrra. Fé­lag Bald­vins og Kötlu greið­ir rúm­ar 1100 millj­ón­ir króna á ári í af­borg­an­ir af lán­inu.
KPMG: „Það var ákvörðun Samherja  að skipta um endurskoðunarfyrirtæki“
FréttirSamherjaskjölin

KP­MG: „Það var ákvörð­un Sam­herja að skipta um end­ur­skoð­un­ar­fyr­ir­tæki“

KP­MG seg­ir trún­að ríkja um við­skipta­vini fé­lags­ins en að Sam­herji hafi ákveð­ið að skipta um end­ur­skoð­anda. Fyr­ir­tæk­ið sem Sam­herji skipt­ir nú við, BDO ehf., er með stutta við­skipta­sögu á Ís­landi. Spænska BDO hef­ur ver­ið sekt­að og end­ur­skoð­andi þess dæmd­ur í fang­elsi á Spáni fyr­ir að falsa bók­hald út­gerð­ar­inn­ar Pescanova sem með­al ann­ars veið­ir í Namib­íu.
Samherji skiptir um endurskoðanda yfir Namibíufélaginu eftir þrettán ár hjá KPMG
FréttirSamherjaskjölin

Sam­herji skipt­ir um end­ur­skoð­anda yf­ir Namib­íu­fé­lag­inu eft­ir þrett­án ár hjá KP­MG

Eign­ar­halds­fé­lag­ið Sam­herji Hold­ing ehf. hef­ur skipt um end­ur­skoð­anda á Ís­landi. Fé­lag­ið held­ur ut­an um fé­lög sem eiga rekst­ur Sam­herja í Namib­íu auk þess að vera stærsti hlut­hafi Eim­skipa­fé­lags­ins.
Lögreglan í Namibíu gefur ekki upp hvort til standi að yfirheyra stjórnendur Samherja
FréttirSamherjaskjölin

Lög­regl­an í Namib­íu gef­ur ekki upp hvort til standi að yf­ir­heyra stjórn­end­ur Sam­herja

Rann­sókn­in á Sam­herja­mál­inu í Namib­íu er á loka­stigi og er lengra kom­in en rann­sókn­in á Ís­landi. Yf­ir­mað­ur namib­ísku spill­ing­ar­lög­regl­unn­ar, Paul­us Noa, seg­ir að namib­íska lög­regl­an hafi feng­ið upp­lýs­ing­ar frá Ís­landi og kann að vera að átt sé við yf­ir­heyrsl­urn­ar yf­ir starfs­mönn­um Sam­herja.
Forseti Namibíu þakkaði forsætisráðherra Noregs fyrir aðstoðina við rannsókn Samherjamálsins
FréttirSamherjaskjölin

For­seti Namib­íu þakk­aði for­sæt­is­ráð­herra Nor­egs fyr­ir að­stoð­ina við rann­sókn Sam­herja­máls­ins

Hage Geingob þakk­aði Ernu Sol­berg fyr­ir að Nor­eg­ur hafi hjálp­að Namib­íu að rann­saka spill­ing­ar­mál Sam­herja í Namib­íu. Ís­land og Nor­eg­ur hafa veitt Namib­íu að­stoð en lönd eins og Angóla, Dubaí og Kýp­ur hafa ekki ver­ið eins vilj­ug til þess.

Mest lesið

Landsréttur fellir úr gildi frávísun í máli Jóns Baldvins
1
FréttirMeToo sögur um Jón Baldvin

Lands­rétt­ur fell­ir úr gildi frá­vís­un í máli Jóns Bald­vins

Hér­aðs­dóm­ur mun taka mál Jóns Bald­vins Hanni­bals­son­ar til efn­is­með­ferð­ar. Mál­flutn­ingi hans um að meint kyn­ferð­is­leg áreitni hans sé ekki refsi­verð sam­kvæmt spænsk­um lög­um er hafn­að.
Kvikan er að brjóta sér leið upp: Þúsund ára atburður á Reykjanesi
2
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

Kvik­an er að brjóta sér leið upp: Þús­und ára at­burð­ur á Reykja­nesi

Tal­ið er að eld­gos geti haf­ist á næstu klukku­st­un­um suð­ur af Keili. „Þetta er mjög krí­tísk staða,“ seg­ir Frey­steinn Sig­munds­son jarð­eðl­is­fræð­ing­ur. Ragn­ar Stef­áns­son jarð­skjálfta­fræð­ing­ur seg­ir að sér virð­ist kvik­an hafa far­ið stutt upp í sprung­una.
Katrín Júlíusdóttir: Prófkjör Samfylkingarnar var góð tilraun sem heppnaðist ekki
3
Fréttir

Katrín Júlí­us­dótt­ir: Próf­kjör Sam­fylk­ing­arn­ar var góð til­raun sem heppn­að­ist ekki

Sú að­ferð sem beitt var hent­aði frek­ar ný­lið­um á list­an­um held­ur en reynd­um þing­mönn­um, seg­ir fyrr­ver­andi vara­formað­ur flokks­ins.
311. spurningaþraut: Handbolti, tölvuleikur, kvenhetja, borgir
4
Þrautir10 af öllu tagi

311. spurn­inga­þraut: Hand­bolti, tölvu­leik­ur, kven­hetja, borg­ir

Þraut­in í gær sner­ist um borg­ir. * Fyrri auka­spurn­ing: Hver á eða átti svarta bíl­inn sem hér að of­an sést? * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Guð­mund­ur Guð­munds­son er þjálf­ari ís­lenska karla­lands­liðs­ins í hand­bolta. Hann tók við því starfi í þriðja sinn ár­ið 2018. Hvern leysti hann þá af hólmi? 2.   Í Net­flix-mynd­inni News of the World leik­ur rosk­inn Banda­ríkja­mað­ur að­al­hlut­verk­ið. Hvað heit­ir...
Britney Spears: Frelsi og fjötrar
5
Greining

Brit­ney Spe­ars: Frelsi og fjötr­ar

Brit­ney Spe­ars skaust upp á him­in­inn sem skær­asta popp­stjarna þús­ald­ar­inn­ar. Ló­lítu-mark­aðs­setn­ing ímynd­ar henn­ar var hins veg­ar byggð á brauð­fót­um hug­mynda­fræði­legs ómögu­leika. Heim­ur­inn beið eft­ir því að hún myndi falla. Hún var svipt sjálfræði að­eins tutt­ugu og sex ára göm­ul, en #freebrit­ney hreyf­ing­in berst nú fyr­ir end­ur­nýj­un sjálfræð­is henn­ar.
Þá var kátt í höllinni
6
Mynd dagsins

Þá var kátt í höll­inni

Í morg­un var byrj­að að bólu­setja með 4.600 skömmt­um frá Pfizer, ald­urs­hóp­inn 80 ára og eldri í Laug­ar­dals­höll­inni. Hér er Arn­þrúð­ur Arn­órs­dótt­ir fædd 1932 að fá sinn fyrsta skammt. Alls hafa nú 12.644 ein­stak­ling­ar ver­ið full bólu­sett­ir gegn Covid-19, frá 29. des­em­ber, þeg­ar þeir fyrstu fengu spraut­una. Ís­land er í fjórða neðsta sæti í Evr­ópu með 1.694 smit á hverja 100 þús­und íbúa, Finn­ar eru lægst­ir með ein­ung­is 981 smit á hverja 100 þús­und íbúa. Andorra er með flest smit á heimsvísu, eða 14.116 smit á hverja 100 þús­und íbúa.
Tæpir tuttugu milljarðar
7
Mynd dagsins

Tæp­ir tutt­ugu millj­arð­ar

Hann virk­ar ekki stór, hjól­reiða­mað­ur­inn sem dá­ist að Ven­usi frá Vopna­firði landa loðnu hjá Brim í Akra­nes­höfn nú í morg­un. Ís­lensk upp­sjáv­ar­skip mega í ár, eft­ir tvær dauð­ar ver­tíð­ir, veiða tæp sjö­tíu þús­und tonn af loðnu, sem ger­ir um 20 millj­arða í út­flutn­ings­verð­mæti. Verð­mæt­ust eru loðnu­hrogn­in, en á seinni mynd­inni má sjá hvernig þau eru unn­in fyr­ir fryst­ingu á Jap­ans­mark­að. Kíló­verð­ið á hrogn­un­um er um 1.650 krón­ur, sem er met.

Mest deilt

Kvikan er að brjóta sér leið upp: Þúsund ára atburður á Reykjanesi
1
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

Kvik­an er að brjóta sér leið upp: Þús­und ára at­burð­ur á Reykja­nesi

Tal­ið er að eld­gos geti haf­ist á næstu klukku­st­un­um suð­ur af Keili. „Þetta er mjög krí­tísk staða,“ seg­ir Frey­steinn Sig­munds­son jarð­eðl­is­fræð­ing­ur. Ragn­ar Stef­áns­son jarð­skjálfta­fræð­ing­ur seg­ir að sér virð­ist kvik­an hafa far­ið stutt upp í sprung­una.
Landsréttur fellir úr gildi frávísun í máli Jóns Baldvins
2
FréttirMeToo sögur um Jón Baldvin

Lands­rétt­ur fell­ir úr gildi frá­vís­un í máli Jóns Bald­vins

Hér­aðs­dóm­ur mun taka mál Jóns Bald­vins Hanni­bals­son­ar til efn­is­með­ferð­ar. Mál­flutn­ingi hans um að meint kyn­ferð­is­leg áreitni hans sé ekki refsi­verð sam­kvæmt spænsk­um lög­um er hafn­að.
Almannavarnir biðja fólk um að fara ekki að gossvæðinu
3
StreymiSkjálftahrina á Reykjanesi

Al­manna­varn­ir biðja fólk um að fara ekki að gossvæð­inu

Mik­ið af fólki er að fara inn á af­leggj­ar­ann að Keili. „Þetta er mjög krí­tísk staða,“ seg­ir jarð­eðl­is­fræð­ing­ur sem bið­ur um vinnu­fr­ið á vett­vangi. Vara­samt get­ur ver­ið að fara mjög ná­lægt gos­inu vegna gasmeng­un­ar.
312. spurningaþraut: Hvar rignir mest í heiminum? og fleiri spurningar
4
Þrautir10 af öllu tagi

312. spurn­inga­þraut: Hvar rign­ir mest í heim­in­um? og fleiri spurn­ing­ar

Þraut­in í gær er hér. * Auka­spurn­ing: Á mynd­inni hér að of­an er hluti (að­eins hluti!) af um­slagi einn­ar fræg­ustu hljóm­plötu 20. ald­ar. Hver er plat­an? * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Hvað heit­ir hund­ur Mikka Músar? 2.   Hver lék að­al­kven­hlut­verk­ið í víð­frægri banda­rískri gam­an­mynd frá 1959? Mynd­in hét, með­al annarra orða, Some Like It Hot. 3.   Um 1980 hófst hið svo­kall­aða „ís­lenska...
Dómsmálaráðherra bregst við bið eftir fangelsisvistun með samfélagsþjónustu
5
Fréttir

Dóms­mála­ráð­herra bregst við bið eft­ir fang­elsis­vist­un með sam­fé­lags­þjón­ustu

Áslaug Arna Sig­ur­björns­dótt­ir dóms­mála­ráð­herra hef­ur lagt fram frum­varp sem mun heim­ila afplán­un allt að tveggja ára fang­els­is­dóma með sam­fé­lags­þjón­ustu. Til­gang­ur­inn er að draga úr bið eft­ir afplán­un og bregð­ast við aukn­um fjölda fyrn­inga dóma.
313. spurningaþraut: Þrír ungir bræður frá eyjunni Mön ... þar koma nú eigi margir til mála, ha?
6
Þrautir10 af öllu tagi

313. spurn­inga­þraut: Þrír ung­ir bræð­ur frá eyj­unni Mön ... þar koma nú eigi marg­ir til mála, ha?

Hér er hlekk­ur á þraut gær­dags­ins, ekki orð um það meir. * Fyrri auka­spurn­ing: Hvar er mynd­in hér að of­an tek­in? Beð­ið er um ná­kvæmt svar. * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Ár­ið 1958 stofn­uðu þrír ung­ir bræð­ur frá eyj­unni Mön á Ír­lands­hafi hljóm­sveit. Um svip­að leyti fluttu þeir reynd­ar frá Bret­lands­eyj­um með fjöl­skyldu sinni, og þeir voru síð­an oft kennd­ir við þann...
311. spurningaþraut: Handbolti, tölvuleikur, kvenhetja, borgir
7
Þrautir10 af öllu tagi

311. spurn­inga­þraut: Hand­bolti, tölvu­leik­ur, kven­hetja, borg­ir

Þraut­in í gær sner­ist um borg­ir. * Fyrri auka­spurn­ing: Hver á eða átti svarta bíl­inn sem hér að of­an sést? * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Guð­mund­ur Guð­munds­son er þjálf­ari ís­lenska karla­lands­liðs­ins í hand­bolta. Hann tók við því starfi í þriðja sinn ár­ið 2018. Hvern leysti hann þá af hólmi? 2.   Í Net­flix-mynd­inni News of the World leik­ur rosk­inn Banda­ríkja­mað­ur að­al­hlut­verk­ið. Hvað heit­ir...

Mest lesið í vikunni

Athafnamaðurinn Anton kortlagður: Hvaðan koma peningarnir?
1
RannsóknMorð í Rauðagerði

At­hafna­mað­ur­inn Ant­on kort­lagð­ur: Hvað­an koma pen­ing­arn­ir?

Ant­on Krist­inn Þór­ar­ins­son hef­ur yf­ir fjölda ára kom­ið að stofn­un, stjórn og prókúru ým­issa fé­laga sem hafa mest­an sinn hagn­að af sölu og kaup­um fast­eigna. Hann seldi „Garða­bæj­ar­höll“ og bygg­ir nú hús á Arn­ar­nes­inu.
Nýjasta sviðsmyndin fyrir eldgos gerir ráð fyrir mögulegu hraunflæði yfir Reykjanesbraut
2
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

Nýj­asta sviðs­mynd­in fyr­ir eld­gos ger­ir ráð fyr­ir mögu­legu hraun­flæði yf­ir Reykja­nes­braut

Eld­fjalla­fræði- og nátt­úru­vár­hóp­ur Há­skóla Ís­lands hef­ur upp­fært spálík­an fyr­ir eld­gos á Reykja­nesi vegna breyttr­ar skjálfta­virkni í dag.
„Það eina sem ég vildi var að deyja“
3
FréttirVarnarlaus börn á vistheimili

„Það eina sem ég vildi var að deyja“

Ásta Önnu­dótt­ir, sem var vist­uð um tveggja ára skeið á með­ferð­ar­heim­il­inu Laugalandi, lýs­ir því að hún hafi orð­ið fyr­ir slíku and­legu of­beldi þar að það hafi dreg­ið úr henni lífs­vilj­ann. Hún hafi ver­ið glað­vært barn en fram­kom­an í henn­ar garð á heim­il­inu hafi bar­ið alla gleði úr henni. Það sé fyrst nú, im tveim­ur ára­tug­um síð­ar, sem hún sé að jafna sig.
Iðkar þakklæti: „Ekkert getur gert okkur hamingjusöm nema við sjálf“
4
ViðtalHamingjan

Iðk­ar þakk­læti: „Ekk­ert get­ur gert okk­ur ham­ingju­söm nema við sjálf“

Hrafn­hild­ur Haf­steins­dótt­ir seg­ir að ham­ingj­an sé ákvörð­un, hún sé einnig ferða­lag en ekki ákvörð­un­ar­stað­ur. Hún seg­ist iðka þakk­læti dag­lega með því að taka eft­ir því góða í kring­um sig.
Anton ennþá með stöðu sakbornings
5
FréttirMorð í Rauðagerði

Ant­on enn­þá með stöðu sak­born­ings

Lög­mað­ur Ant­ons Krist­ins Þór­ar­ins­son­ar seg­ir Ant­on laus­an úr gæslu­varð­haldi en hann hafi enn stöðu sak­born­ings í rann­sókn á morð­inu í Rauða­gerði 28.
Landsréttur fellir úr gildi frávísun í máli Jóns Baldvins
6
FréttirMeToo sögur um Jón Baldvin

Lands­rétt­ur fell­ir úr gildi frá­vís­un í máli Jóns Bald­vins

Hér­aðs­dóm­ur mun taka mál Jóns Bald­vins Hanni­bals­son­ar til efn­is­með­ferð­ar. Mál­flutn­ingi hans um að meint kyn­ferð­is­leg áreitni hans sé ekki refsi­verð sam­kvæmt spænsk­um lög­um er hafn­að.
Misstu vinnuna í Covid og opnuðu hringrásarverslun
7
Viðtal

Misstu vinn­una í Covid og opn­uðu hringrás­ar­versl­un

Hjón­in Dav­íð Örn Jó­hanns­son og Jana Mar­en Ósk­ars­dótt­ir opn­uðu hringrás­ar­versl­un með fatn­að og fylgi­hluti við Hlemm og vilja stuðla að end­ur­nýt­ingu á fatn­aði.

Mest lesið í mánuðinum

Athafnamaðurinn Anton kortlagður: Hvaðan koma peningarnir?
1
RannsóknMorð í Rauðagerði

At­hafna­mað­ur­inn Ant­on kort­lagð­ur: Hvað­an koma pen­ing­arn­ir?

Ant­on Krist­inn Þór­ar­ins­son hef­ur yf­ir fjölda ára kom­ið að stofn­un, stjórn og prókúru ým­issa fé­laga sem hafa mest­an sinn hagn­að af sölu og kaup­um fast­eigna. Hann seldi „Garða­bæj­ar­höll“ og bygg­ir nú hús á Arn­ar­nes­inu.
„Ég lærði að gráta í þögn“
2
ViðtalVarnarlaus börn á vistheimili

„Ég lærði að gráta í þögn“

Á því rúma ári sem Sigurósk Tinna Páls­dótt­ir var vist­uð á með­ferð­ar­heim­il­inu Laugalandi var hún brot­in þannig nið­ur að allt henn­ar líf hef­ur lit­ast af því. Hún lýs­ir ótt­an­um og van­líð­an­inni sem var við­var­andi á heim­il­inu. Þeg­ar Tinna greindi frá kyn­ferð­is­brot­um sem hún hafði orð­ið fyr­ir var henni ekki trú­að og hún neydd til að biðj­ast af­sök­un­ar á að hafa sagt frá of­beld­inu. „Ég gerði ekki neitt, það voru þau.“
Dagný Halla Ágústsdóttir
3
Aðsent

Dagný Halla Ágústsdóttir, Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir og Karitas M. Bjarkadóttir

Dökka hlið TikT­ok al­gór­i­þm­ans

Op­ið bréf til for­eldra um notk­un barna á TikT­ok - frá þrem­ur ung­ling­um sem nota TikT­ok.
„Ég var svo bugaður að mig langaði helst að hefja nýtt líf“
4
Viðtal

„Ég var svo bug­að­ur að mig lang­aði helst að hefja nýtt líf“

Síð­asta ár­ið hef­ur Vil­helm Neto tek­ið á kvíð­an­um og loks­ins kom­ist á rétt ról á leik­list­ar­ferl­in­um.
Maðurinn sem plokkaði Samherjamerkið af vinnufötunum sínum: „Það átti bara að vera til ein skoðun“
5
ViðtalHeimavígi Samherja

Mað­ur­inn sem plokk­aði Sam­herja­merk­ið af vinnu­föt­un­um sín­um: „Það átti bara að vera til ein skoð­un“

Guð­mund­ur Már Beck, fyrr­um starfs­mað­ur Sam­herja, seg­ir sér hafa lið­ið mjög illa eft­ir að hafa fylgst með frétta­flutn­ingi af fram­ferði Sam­herja í Namib­íu, svo illa að hann lýs­ir því sem áfalli.
Bragi Páll Sigurðarson
6
Pistill

Bragi Páll Sigurðarson

Hvít­ur, gagn­kyn­hneigð­ur karl­mað­ur tal­ar frá Reykja­vík

Í þessu sam­fé­lagi hönn­uðu fyr­ir hvíta, gagn­kyn­hneigða, ófatl­aða sæmi­lega stæða karla, ætti að vera rými fyr­ir alla hina að hafa jafn­há­vær­ar radd­ir.
Nýjasta sviðsmyndin fyrir eldgos gerir ráð fyrir mögulegu hraunflæði yfir Reykjanesbraut
7
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

Nýj­asta sviðs­mynd­in fyr­ir eld­gos ger­ir ráð fyr­ir mögu­legu hraun­flæði yf­ir Reykja­nes­braut

Eld­fjalla­fræði- og nátt­úru­vár­hóp­ur Há­skóla Ís­lands hef­ur upp­fært spálík­an fyr­ir eld­gos á Reykja­nesi vegna breyttr­ar skjálfta­virkni í dag.

Nýtt á Stundinni

Haninn Hreggviður IV við Dillonshús, musteri ástarinnar
Mynd dagsins

Han­inn Hreggvið­ur IV við Dillons­hús, musteri ástar­inn­ar

Fimm máls­met­andi ein­stak­ling­ar rit­uðu í morg­un langa grein í Frétta­blað­ið um að flytja Dillons­hús, sem stað­sett er á Ár­bæj­arsafni aft­ur heim. „Heim“ er horn­ið á Suð­ur­götu og Túngötu, en þar er nú smekk­laust bíla­stæði. Hús­ið byggði Dillon lá­varð­ur, Sire Ottesen ást­konu sinni og barni þeirra, ár­ið 1853. Hús­ið stóð þar þang­að til það var flutt upp á Ár­bæj­arsafn ár­ið 1961. Hús­ið hýs­ir kaffi­hús safns­ins og er helsta mat­ar­hola han­ans Hreggviðs IV. Hann er lík­lega einn af fá­um sem er mót­fall­inn flutn­ing­um á þessu fína húsi nið­ur í Kvos.
Andrés Magnússon: Skil vel að Ágúst Ólafur sé súr eftir uppstillingu Samfylkingarnar
Fréttir

Andrés Magnús­son: Skil vel að Ág­úst Ólaf­ur sé súr eft­ir upp­still­ingu Sam­fylk­ing­arn­ar

For­tíð Sam­fylk­ing­ar­inn­ar hafði áhrif á nið­ur­stöðu upp­still­ing­arn­ar, seg­ir Andrés Magnús­son.
Dómsmálaráðherra bregst við bið eftir fangelsisvistun með samfélagsþjónustu
Fréttir

Dóms­mála­ráð­herra bregst við bið eft­ir fang­elsis­vist­un með sam­fé­lags­þjón­ustu

Áslaug Arna Sig­ur­björns­dótt­ir dóms­mála­ráð­herra hef­ur lagt fram frum­varp sem mun heim­ila afplán­un allt að tveggja ára fang­els­is­dóma með sam­fé­lags­þjón­ustu. Til­gang­ur­inn er að draga úr bið eft­ir afplán­un og bregð­ast við aukn­um fjölda fyrn­inga dóma.
313. spurningaþraut: Þrír ungir bræður frá eyjunni Mön ... þar koma nú eigi margir til mála, ha?
Þrautir10 af öllu tagi

313. spurn­inga­þraut: Þrír ung­ir bræð­ur frá eyj­unni Mön ... þar koma nú eigi marg­ir til mála, ha?

Hér er hlekk­ur á þraut gær­dags­ins, ekki orð um það meir. * Fyrri auka­spurn­ing: Hvar er mynd­in hér að of­an tek­in? Beð­ið er um ná­kvæmt svar. * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Ár­ið 1958 stofn­uðu þrír ung­ir bræð­ur frá eyj­unni Mön á Ír­lands­hafi hljóm­sveit. Um svip­að leyti fluttu þeir reynd­ar frá Bret­lands­eyj­um með fjöl­skyldu sinni, og þeir voru síð­an oft kennd­ir við þann...
Kvikmynd Ólafs Arnalds lítur dagsins ljós
Menning

Kvik­mynd Ól­afs Arn­alds lít­ur dags­ins ljós

Tón­list­ar­mynd­in When We Are Born af­hjúp­ar per­sónu­lega sögu síð­ustu plötu Ól­afs Arn­alds. Hún var tek­in upp síð­asta sum­ar, en verð­ur frum­sýnd á net­inu 7. mars.
Hjartans kveðja frá Reykjanesi
Mynd dagsins

Hjart­ans kveðja frá Reykja­nesi

Þessi ferða­lang­ur á Bleik­hóli, við suð­urenda Kleif­ar­vatns, ætl­aði að finna fyr­ir hon­um stóra sem kom svo ekki. Það voru fá­ir á ferli, enda hafa Al­manna­varn­ir beint því til fólks að vera ekki að þvæl­ast að óþörfu um mið­bik Reykja­nesskag­ans. Krýsu­vík­ur­kerf­ið er und­ir sér­stöku eft­ir­liti vís­inda­manna, því það teyg­ir anga sína inn á höf­uð­borg­ar­svæð­ið. Síð­deg­is í gær mæld­ust litl­ir skjálft­ar óþægi­lega ná­lægt Krýsu­vík­ur­svæð­inu, sem er áhyggju­efni vís­inda­manna.
Auðlindir í stjórnarskrá
Blogg

Þorvaldur Gylfason

Auð­lind­ir í stjórn­ar­skrá

Hér fer á eft­ir í einni bendu fimm greina flokk­ur okk­ar Lýðs Árna­son­ar lækn­is og kvik­mynda­gerð­ar­manns og Ól­afs Ólafs­son­ar fv. land­lækn­is um auð­linda­mál­ið og stjórn­ar­skrána. Grein­arn­ar birt­ust fyrst í Frétta­blað­inu 24. sept­em­ber, 20. októ­ber, 19. nóv­em­ber og 23. des­em­ber 2020 og loks 26. fe­brú­ar 2021. 1. VIT­UND­AR­VAKN­ING UM MIK­IL­VÆGI AUЭLINDA­Heims­byggð­in er að vakna til vit­und­ar...
Katrín Júlíusdóttir: Prófkjör Samfylkingarnar var góð tilraun sem heppnaðist ekki
Fréttir

Katrín Júlí­us­dótt­ir: Próf­kjör Sam­fylk­ing­arn­ar var góð til­raun sem heppn­að­ist ekki

Sú að­ferð sem beitt var hent­aði frek­ar ný­lið­um á list­an­um held­ur en reynd­um þing­mönn­um, seg­ir fyrr­ver­andi vara­formað­ur flokks­ins.
800 skjálftar frá miðnætti
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

800 skjálft­ar frá mið­nætti

Kvika hef­ur ekki náð upp á yf­ir­borð­ið, en skjálfta­virkni jókst aft­ur und­ir morg­un.
312. spurningaþraut: Hvar rignir mest í heiminum? og fleiri spurningar
Þrautir10 af öllu tagi

312. spurn­inga­þraut: Hvar rign­ir mest í heim­in­um? og fleiri spurn­ing­ar

Þraut­in í gær er hér. * Auka­spurn­ing: Á mynd­inni hér að of­an er hluti (að­eins hluti!) af um­slagi einn­ar fræg­ustu hljóm­plötu 20. ald­ar. Hver er plat­an? * Að­al­spurn­ing­ar: 1.   Hvað heit­ir hund­ur Mikka Músar? 2.   Hver lék að­al­kven­hlut­verk­ið í víð­frægri banda­rískri gam­an­mynd frá 1959? Mynd­in hét, með­al annarra orða, Some Like It Hot. 3.   Um 1980 hófst hið svo­kall­aða „ís­lenska...
Víðir varar við: Fólk reynir að komast á gossvæðið og gæti fest sig
FréttirSkjálftahrina á Reykjanesi

Víð­ir var­ar við: Fólk reyn­ir að kom­ast á gossvæð­ið og gæti fest sig

Fólk hef­ur streymt að af­leggj­ar­an­um að Keili, sem ligg­ur í átt að mögu­legu gossvæði. Kvika er að brjóta sér leið upp á yf­ir­borð­ið.
Tæpir tuttugu milljarðar
Mynd dagsins

Tæp­ir tutt­ugu millj­arð­ar

Hann virk­ar ekki stór, hjól­reiða­mað­ur­inn sem dá­ist að Ven­usi frá Vopna­firði landa loðnu hjá Brim í Akra­nes­höfn nú í morg­un. Ís­lensk upp­sjáv­ar­skip mega í ár, eft­ir tvær dauð­ar ver­tíð­ir, veiða tæp sjö­tíu þús­und tonn af loðnu, sem ger­ir um 20 millj­arða í út­flutn­ings­verð­mæti. Verð­mæt­ust eru loðnu­hrogn­in, en á seinni mynd­inni má sjá hvernig þau eru unn­in fyr­ir fryst­ingu á Jap­ans­mark­að. Kíló­verð­ið á hrogn­un­um er um 1.650 krón­ur, sem er met.