Þessi grein er meira en 3 ára gömul.

Þegar stórfyrirtæki draga ríki fyrir dóm

Gerð­ar­mál­s­ókn­ir einka­að­ila valda ríkj­um ekki að­eins fjár­hagstjóni held­ur hafa kæl­ingaráhrif þeg­ar kem­ur að stefnu­mót­un og reglu­setn­ingu á sviði um­hverf­is-, lýð­heilsu- og vel­ferð­ar­mála. Al­þingi hef­ur beint því til stjórn­valda að fjár­festa­vernd­arsátt­mál­um verði fjölg­að en nær eng­in lýð­ræð­is­leg um­ræða hef­ur far­ið fram um hætt­urn­ar sem þessu fylgja, stöðu Ís­lands í heimi þar sem rík­ir stöð­ug tog­streita milli lýð­ræð­is og sér­hags­muna.

Gerð­ar­mál­s­ókn­ir einka­að­ila valda ríkj­um ekki að­eins fjár­hagstjóni held­ur hafa kæl­ingaráhrif þeg­ar kem­ur að stefnu­mót­un og reglu­setn­ingu á sviði um­hverf­is-, lýð­heilsu- og vel­ferð­ar­mála. Al­þingi hef­ur beint því til stjórn­valda að fjár­festa­vernd­arsátt­mál­um verði fjölg­að en nær eng­in lýð­ræð­is­leg um­ræða hef­ur far­ið fram um hætt­urn­ar sem þessu fylgja, stöðu Ís­lands í heimi þar sem rík­ir stöð­ug tog­streita milli lýð­ræð­is og sér­hags­muna.

Öll ríki Evrópusambandsins hafa skuldbundið sig til að segja upp tvíhliða fjárfestaverndarsamningnum sín á milli fyrir 6. desember á þessu ári. Ástæðan er dómur sem Evrópudómstóllinn kvað upp í fyrra um að ákvæði þjóðréttarsamninga sem gera fjárfestum frá aðildarríkjum kleift að höfða gerðarmál gegn öðrum aðildarríkjum séu ósamrýmanleg ESB-rétti. 

Undanfarna áratugi hefur færst í vöxt að einkaaðilar höfði mál gegn ríkjum fyrir alþjóðlegum gerðardómum. The Guardian fjallaði ítarlega um þróunina árið 2015 og benti á að mörg málanna lúti að ákvörðunum sem lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir hafa tekið í þágu umhverfisverndar, velferðar- eða lýðheilsusjónarmiða en erlendir fjárfestar telja að raski hagsmunum sínum eða eignaréttindum.

Málsóknirnar hafa valdið ríkjum gríðarlegu fjártjóni, ekki aðeins vegna bótaskyldunnar þegar mál tapast heldur einnig vegna málskostnaðar og greiðslna sem inntar eru af hendi þegar málum lýkur með sátt. Þá hafa gerðarmálsóknir og hótanir um þær kælingaráhrif þegar kemur að stefnumótun, reglusetningu og lagaframkvæmd; hættan á því að fjárfestar fari í hart og dragi ríki fyrir gerðardóm fælir stjórnvöld frá því að beita þeim tækjum sem þau hafa til að standa vörð um almannahagsmuni. Þetta á við um þróuð ríki jafnt sem vanþróuð.

Nýleg ákvörðun ESB-ríkjanna er ein af mörgum birtingarmyndum þeirrar óvissu sem nú ríkir um framtíð alþjóðlegrar fjárfestaverndar. Hávær umræða hefur farið fram úti í heimi um þær lýðræðislegu áskoranir sem fjárfestavernd og gerðarmálsóknir fela í sér og mörg ríki kosið að segja upp fjárfestaverndarsamningum. 

Þessi umræða hefur aðeins að takmörkuðu leyti skilað sér til Íslands og fræðileg greining á stöðu landsins í þessu samhengi er af skornum skammti. Þetta er sérkennilegt í ljósi þess að Ísland er lítið og viðkvæmt hagkerfi þar sem reglulega gjósa upp harðar pólitískar deilur um fjárfestingaráform og auðlindanýtingu erlendra fyrirtækja. 

Gerðardómsákvæði geta orðið smáríkjum skeinuhætt

Ágústa Lyons Flosadóttir varði nýlega meistararitgerð í lögfræði um alþjóðlega fjárfestavernd og gerðarmálsóknir fjárfesta gegn þjóðríkjum. Hún segir mikilvægt að Ísland dragist ekki aftur úr þeirri alþjóðlegri þróun sem nú er hafin og miðar að því að koma betra jafnvægi á fjárfestaverndarkerfið. 

Ágústa Lyons Flosadóttirlögfræðingur.

Í ritgerð sinni beinir Ágústa sérstaklega sjónum að stöðu Íslands og bendir á að gerðardómar sem skera úr ágreiningi vegna fjárfestingarverkefna hafi hneigst til að taka sér víðtæka lögsögu á kostnað landsdómstóla. Mörg dæmi séu um að þetta hafi bitnað harkalega á smáríkjum. 

Málshöfðun einkaaðila gegn ríkjum er í raun tvenns konar undantekning frá meginreglum þjóðaréttar, annars vegar frá því að almennt eru einkaaðilar ekki aðildarhæfir að þjóðarétti og hins vegar að venjulega er litið svo á að fullveldi ríkja leiði af sér að ekki sé hægt að stefna þeim fyrir rétt utan eigin dómstóla án samþykkis þeirra sjálfra.

Gerðarmálin grundvallast á sérstökum heimildum sem ríki veita fjárfestingar- eða framkvæmdaraðilum til að leggja mögulegan ágreining í gerð á alþjóðlegum vettvangi. Slíkar heimildir eru ýmist bundnar í lög, veittar með tvíhliða eða fjölþjóðlegum sáttmálum, svo sem fríverslunarsamningum, eða með samningum við einstök fyrirtæki. Á Íslandi hafa til að mynda slík gerðardómsákvæði lengi tíðkast í stóriðjusamningum við erlenda fjárfesta.

Markaður með gerðardómskröfur

Meirihluti ríkja heims hefur þurft að verjast gerðarmálsóknum á grundvelli fjárfestaverndarsamninga. Samkvæmt World Investment Report 2018 voru alls 855 opinberlega þekkt gerðarmál höfðuð gegn ríkjum á tímabilinu 1987 til 2017 en fjöldi slíkra mála var mestur árin 2015 og 2016.  

Gríðarlegar fjárhæðir og stórkostlegir hagsmunir eru í húfi. Ætti því engan að undra að sprottið hafi upp markaður með dómkröfurnar þar sem fjárfestar fjármagna málarekstur einkafyrirtækja á hendur ríkjum gegn því að öðlast hlutdeild í væntanlegum fébótum. 

Dæmi um þetta er mál sem breska fyrirtækið Rurelec höfðaði gegn Bólivíu árið 2010 eftir að stærsta orkufyrirtæki landsins, í 50 prósenta óbeinni eigu Rurelec, var þjóðnýtt. Rurelec notaði kröfu sína gegn ríkinu sem veð fyrir 15 milljón dollara láni frá fjárfestingarfyrirtækinu Burford Capital. Báðir aðilar græddu umtalsvert á málarekstrinum gegn Bólivíu, einu fátækasta ríki Suður-Ameríku, sem féllst að lokum á að reiða fram 31 milljónar dollara sáttagreiðslu til Rurelec. 

Annað dæmi um gerðarmál sem er fjármagnað af þriðja aðila er mál sem breska olíufélagið Rockhopper rekur nú gegn Ítalíu eftir að þarlend stjórnvöld synjuðu fyrirtækinu um nýtt leyfi til olíuvinnslu við strendur Abruzzo-héraðsins. Málið er ekki síst eftirtektarvert í ljósi þess að það var höfðað á grundvelli ECT-orkusamningsins eftir að Ítalía hafði sagt upp samningnum og uppsögnin tekið gildi. „Rockhopper telur enn sterkar líkur á því að hægt verði að sækja mjög háar skaðabætur á grundvelli hagnaðarmissis vegna brots Ítalíu á orkusamningnum,“ segir í tilkynningu sem fyrirtækið sendi frá sér nú í febrúar.

Engin lýðræðisleg umræða um hætturnar

Í dag eru tvíhliða fjárfestingasáttmálar í gildi milli Íslands og níu annarra ríkja og eru sáttmálar við fleiri ríki í undirbúningsferli. Þá hafa sumir þeirra fríverslunarsamninga sem Ísland er aðili að í gegnum EFTA að geyma ákvæði um fjárfestavernd og lausn deilumála fyrir gerðardómi. Ísland fullgilti ECT-orkusamninginn árið 2015 en þar er að finna ströng og gamaldags ákvæði um fjárfestavernd sem hafa sætt harðri gagnrýni. Loks er Ísland aðili að ICSID-samningnum, líkt og flest ríki heims, og New York-sáttmálanum um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða. 

Með aðild að ICSID-sáttmálanum hefur Ísland skuldbundið sig til að viðurkenna gerðardóma kveðna upp á grundvelli sáttmálans og fullnægja dómum með aðför sem þeir væru fullnaðardómar landsdómstóls. Ísland er hins vegar ekki aðili að sáttmála Sameinuðu þjóðanna um gagnsæi í gerðarmálum fjárfesta gegn ríkjum sem gekk í gildi árið 2017.

Stefnt að aukinni fjárfestaverndAlþingi samþykkti þingsályktun árið 2011 um að fjárfestaverndarsamningum Íslands við önnur ríki yrði fjölgað. 

Augljósir kostir fylgja alþjóðlegum gerðarsáttmálum fyrir íslensk fyrirtæki og fjárfesta sem standa í fjárfestingarverkefnum erlendis. Að sama skapi hafa margir bundið vonir við að slíkir sáttmálar geri Ísland að vænlegri kosti fyrir erlenda fjárfesta og geti þannig stuðlað að auknum fjárfestingum á Íslandi. Hvort tveggja var á meðal helstu röksemdanna árið 2010 þegar Alþingi samþykkti þingsályktun um að tvíhliða fjárfestaverndarsáttmálum Íslands yrði fjölgað. 

„Mikilvægt er að stjórnvöld sæki fram og endurveki traust á Íslandi erlendis, slíkt gerist ekki af sjálfu sér, stjórnvöld verða að grípa til aðgerða sem sýna að alvara fylgi máli þegar talað er um að efla erlenda fjárfestingu hérlendis,“ segir meðal annars í greinargerð þingsályktunartillögunnar sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins lögðu fram. Samtök atvinnulífsins tóku undir þessi sjónarmið í umsögn sinni. Slíkt hið sama gerðu Seðlabankinn, iðnaðarráðuneytið og utanríkisráðuneytið. 

Alþingi samþykkti tillöguna mótatkvæðalaust (aðeins tveir þingmenn tóku til máls) án þess þó að nein umræða færi fram um þær hættur sem fylgt geta skuldbindingum um fjárfestavernd. Í þingsályktuninni var fullyrt að gerð fjárfestaverndarsamninga stuðlaði að aukinni milliríkjaverslun. Fræðimenn greinir hins vegar á um hvort merkjanlegt orsakasamband sé milli samningsgerðar um fjárfestavernd og aukinnar erlendrar fjárfestingar. 

Kostnaður gæti hlaupið á tugum milljarða

Íslandi hefur aðeins einu sinni verið stefnt fyrir alþjóðlegan gerðardóm. Þetta gerðist árið 1983 eftir að fram komu upplýsingar sem bentu til þess að ÍSAL, dótturfélag hins svissneska Alusuisse sem rak álverið í Straumsvík, hefði notað milliverðlagningu aðfanga til að komast hjá skattgreiðslum á Íslandi. Stjórnvöld brugðust við með því að endurákvarða gjöld á félagið fjögur ár aftur í tímann. Eftir að Alusuisse höfðaði mál gegn Íslandi fyrir gerðardómi féllst íslenska ríkið á að gefa eftir um fjórar milljónir bandaríkjadala af skattskuld fyrirtækisins. 

Ef mál sem vörðuðu missi hagnaðar af olíuvinnslu, sæstrengjum, norðurslóðasiglingahöfnum eða öðrum stórverkefnum hér á landi færu fyrir gerðardóm gæti orðið um gríðarlegar fjárhæðir að tefla. Fjölmörg dæmi eru um að fjárfestingagerðardómar hafi gert ríkjum að greiða tugi eða hundruð milljóna bandaríkjadala. Í þessu samhengi verður einnig að hafa í huga að fordæmi eru fyrir því að eignir ríkja og jafnvel gjaldeyrissjóða þeirra séu kyrrsettar til að framfylgja niðurstöðu gerðardóms. Þetta hlýtur að hringja varúðarbjöllum fyrir land eins og Ísland sem er háð innflutningi á nauðsynjavörum.  

Erlendir landeigendur gætu notið sterkari réttarverndar

Huang NuboAthygli vakti þegar kínverski fjárfestirinn vildi kaupa Grímsstaði á Fjöllum en ekkert varð af því. Ísland hefur samið um gagnkvæma fjárfestavernd við Kína.

Á síðustu misserum hafa erlendir auðmenn sýnt íslenskum jörðum talsverðan áhuga. Skömmu eftir hrun sóttist Kínverjinn Huang Nubo eftir kaupum á Grímsstöðum á Fjöllum til að byggja upp ferðaþjónustu en mætti andstöðu þáverandi innanríkisráðherra, Ögmundar Jónassonar. Árið 2017 var svo greint frá áhuga kínverskra fjárfesta á 1200 hektara jörð í Biskupstungum, rétt við Geysissvæðið í Haukadal.

Nú síðast hafa Stundin og fleiri fjölmiðlar fjallað ítarlega um jarðakaup James Ratcliffe, ríkasta manns Bretlands og eiganda efnaframleiðslurisans Ineos, á tugum jarða á Norðausturlandi. Nokkrir af lykilstarfsmönnum fyrirtækis hans hafa komið að jarðakaupunum á Íslandi, meðal annars sem stjórnarmenn í félögunum sem hafa eignast jarðirnar. 

Í ljósi þeirra skuldbindinga sem Ísland hefur undirgengist um gagnkvæma fjárfestavernd og rétt fyrirtækja til að leggja ágreining í gerð á alþjóðlegum vettvangi má ætla að erlendir eigendur íslenskra jarða geti í vissum tilvikum haft sterkari réttarstöðu gagnvart skipulagsyfirvöldum og öðrum stjórnvöldum heldur en íslenskir landeigendur.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú færð tvær fríar áskriftargreinar í mánuði. Þú hefur síðan val um að styrkja óháða blaðamennsku með áskrift á hagstæðu verði, frá aðeins 2.390 krónum á mánuði.
Leiðbeiningar má nálgast á stundin.is/leidbeiningar.

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.

Nýtt á Stundinni

Bjarni furðar sig á dómurum og segir þá eiga að skila því sem ofgreitt var
Fréttir

Bjarni furð­ar sig á dómur­um og seg­ir þá eiga að skila því sem of­greitt var

„Fólk­ið í land­inu ætti ekki að þurfa að hlusta á að það sé flók­ið fyr­ir efsta lag rík­is­ins, æðstu emb­ætt­is­menn­ina, að skila því sem of­greitt var úr op­in­ber­um sjóð­um,“ skrif­ar Bjarni Bene­dikts­son, fjár­mála- og efna­hags­ráð­herra, um mót­mæli dóm­ara við því að þurfa að end­ur­greiða of­greidd laun.
Dómarar mótmæla endurgreiðslukröfu vegna ofgreiddra launa
Fréttir

Dóm­ar­ar mót­mæla end­ur­greiðslu­kröfu vegna of­greiddra launa

Ákvörð­un fjár­mála­ráð­herra um að krefja 260 ein­stak­linga um end­ur­greiðslu á of­greidd­um laun­um síð­ast­lið­inna þriggja ára er harð­lega mót­mælt af dómur­um. „Að­gerð­irn­ar fela í sér at­lögu fram­kvæmda­valds­ins að dómsvald­inu sem ekki á sér hlið­stæðu í ís­lenskri rétt­ar­sögu,“ seg­ir í álykt­un Dóm­ara­fé­lags Ís­lands.
Furðulegt ferðalag íslenskrar síldar til Úkraínu um Panama
Rannsókn

Furðu­legt ferða­lag ís­lenskr­ar síld­ar til Úkraínu um Panama

Ís­lensk sjáv­ar­út­vegs­fyr­ir­tæki seldu upp­sjáv­ar­fisk til Evr­ópu­lands­ins Úkraínu í gegn­um ríki í öðr­um heims­álf­um. Eitt af þess­um lönd­um var skatta­skjól­ið Panama sem varð al­ræmt eft­ir gagnalek­ann frá Mossack Fon­seca ár­ið 2016. Fisk­sölu­fyr­ir­tæk­in vilja ekki svara spurn­ing­um um við­skipt­in en þrír sér­fræð­ing­ar segja þau líta út fyr­ir að vera gerð af skatta­leg­um ástæð­um, gerð til þess eins að stýra því hvar hagn­að­ur mynd­ist.
Ríkið hefur ofgreitt kjörnum fulltrúum og embættismönnum samtals 105 milljónir
Fréttir

Rík­ið hef­ur of­greitt kjörn­um full­trú­um og emb­ætt­is­mönn­um sam­tals 105 millj­ón­ir

Vel á þriðja hundrað kjör­inna full­trúa, ráð­herra og emb­ætt­is­manna hafa á síð­ustu ár­um feng­ið greidd of há laun frá Fjár­sýslu rík­is­ins, sem studd­ist við rangt við­mið við launa­hækk­an­ir. Sam­tals nem­ur of­greiðsl­an 105 millj­ón­um króna. 45 þess­ara ein­stak­linga eru ekki leng­ur á launa­skrá rík­is­ins. Tólf mán­aða end­ur­greiðslu­áætlun hef­ur ver­ið sam­þykkt.
22 börn biðu eftir brottflutningi í byrjun júní
Fréttir

22 börn biðu eft­ir brott­flutn­ingi í byrj­un júní

Tug­ir um­sækj­enda um al­þjóð­lega vernd hafa beð­ið leng­ur en ár eft­ir að vera flutt af landi brott eft­ir að um­sókn­um þeirra hef­ur ver­ið hafn­að. Tutt­ugu og tvö börn biðu brott­flutn­ings í byrj­un mán­að­ar, sam­kvæmt svari Jóns Gunn­ars­son­ar dóms­mála­ráð­herra á Al­þingi.
796. spurningaþraut: Það er kominn júlí! Árið er hálfnað!
MannlýsingSpurningaþrautin

796. spurn­inga­þraut: Það er kom­inn júlí! Ár­ið er hálfn­að!

Fyrri auka­spurn­ing: Af­mæl­is­barn dags­ins. Hvað heit­ir stúlk­an á mynd­inni hér of­an, en hún fædd­ist 1. júlí 1961.  * 1.  Fyrsti júlí er í dag, við höf­um spurn­ing­arn­ar um þá stað­reynd að mestu, en við hvað eða hvern eða hverja er júlí kennd­ur? 2.  Tveir kon­ung­ar Dan­merk­ur (og þar með Ís­lands) fædd­ust 1. júlí — ann­ar 1481 en hinn 1534. Báð­ir báru...
Hæstréttur Bandaríkjanna með fleiri réttindi í skotsigtinu
Greining

Hæstrétt­ur Banda­ríkj­anna með fleiri rétt­indi í skot­sigt­inu

Ell­efu ríki Banda­ríkj­anna, und­ir for­ystu Re­públi­kana, hafa þeg­ar bann­að þung­un­ar­rof og allt að tólf til við­bót­ar gætu gert það á næstu dög­um. Íhalds­menn eru með yf­ir­burð­ar­stöðu í hæsta­rétti í fyrsta sinn í ára­tugi eft­ir þrjár skip­an­ir á for­seta­tíð Trumps. Skip­an­ir dóm­ara við rétt­inn hafa ít­rek­að breytt sögu og sam­fé­lagi Banda­ríkj­anna eft­ir að rétt­ur­inn tók sér sjálf­ur ein­vald til að túlka stjórn­ar­skrá lands­ins.
795. spurningaþraut: Hvað er Danmörk stór hluti Íslands?
ÞrautirSpurningaþrautin

795. spurn­inga­þraut: Hvað er Dan­mörk stór hluti Ís­lands?

Fyrri auka­spurn­ing: Af hverj­um er — eða öllu held­ur var — þessi stytta? * Að­al­spurn­ing­ar: 1.  Hvað er stærst Norð­ur­land­anna? 2.  En þá næst stærst? 3.  Um það er hins veg­ar eng­um blöð­um að fletta að Dan­mörk er minnst Norð­ur­land­anna (ef Græn­land er ekki tal­ið með, vit­an­lega). En hvað telst Dan­mörk vera — svona nokk­urn veg­inn — mörg pró­sent af...
Forsætisráðherra ræddi ekki mál Moshenskys
FréttirÓlígarkinn okkar

For­sæt­is­ráð­herra ræddi ekki mál Mos­hen­skys

Eng­ar um­ræð­ur urðu um stöðu kjör­ræð­is­manns Ís­lands í Hvíta-Rússlandi, Al­ex­and­ers Mos­hen­skys, á fundi Katrín­ar Jak­obs­dótt­ur for­sæt­is­ráð­herra með leið­toga hví­trúss­nesku stjórn­ar­and­stöð­unn­ar, Sviatlönu Tsik­hanou­skayu. Katrín vill engu svara um eig­in skoð­un á stöðu kjör­ræð­is­manns­ins sem er ná­inn banda­mað­ur ein­ræð­is­herr­ans í Minsk, Al­ex­and­ers Lukashen­ko.
Bensín, olía og húsnæði hækka og draga verðbólguna með sér í hæstu hæðir
Fréttir

Bens­ín, ol­ía og hús­næði hækka og draga verð­bólg­una með sér í hæstu hæð­ir

Verð­bólga mæl­ist 8,8 pró­sent og spila verð­hækk­an­ir á olíu og bens­íni einna stærst­an þátt auk hins klass­íska hús­næð­is­lið­ar. Það kostaði 10,4 pró­sent meira að fylla á tank­inn í júní en það gerði í maí.
794. spurningaþraut: Bófar, þingmenn, lögfræðingar, hljómsveit eða eyjar?
ÞrautirSpurningaþrautin

794. spurn­inga­þraut: Bóf­ar, þing­menn, lög­fræð­ing­ar, hljóm­sveit eða eyj­ar?

Fyrri auka­spurn­ing: Ég ætla ekk­ert að fara í fel­ur með hvað það góða fólk heit­ir sem sjá má á sam­settu mynd­inni hér að of­an. Þau heita: Árel­ía Ey­dís Guð­munds­dótt­ir, Að­al­steinn Hauk­ur Sverris­son og Magnea Gná Jó­hanns­dótt­ir. Spurn­ing­in er hins veg­ar: Við hvað starfa þau nú upp á síðkast­ið? — og hér þarf svar­ið að vera þokka­lega ná­kvæmt. * Að­al­spurn­ing­ar: 1. ...
Skýrslan um Laugaland frestast enn
FréttirLaugaland/Varpholt

Skýrsl­an um Lauga­land frest­ast enn

Til stóð að kynna ráð­herr­um nið­ur­stöð­ur rann­sókn­ar á því hvort börn hefðu ver­ið beitt of­beldi á með­ferð­ar­heim­il­inu Laugalandi á morg­un, 29. júní. Ekki verð­ur af því og enn er alls óvíst hvenær skýrsl­an verð­ur gef­in út.