Þessi grein er meira en 4 ára gömul.

Telur Davíð Þór vanhæfan í öllum málum sem varða íslenska ríkið

Veru­leg­ur vafi á því að Dav­íð Þór Björg­vins­syni, vara­for­seta Lands­rétt­ar, hafi ver­ið heim­ilt að veita rík­is­lög­manni ráð­gjöf. Vil­hjálm­ur H. Vil­hjálms­son hæsta­rétt­ar­lög­mað­ur seg­ir að hann hafi gert sig van­hæf­an með því og krefst þess að Dav­íð Þór taka ekki sæti sem dóm­ari í mál­um sem Vil­hjálm­ur rek­ur fyr­ir Lands­rétti.

Telur Davíð Þór vanhæfan í öllum málum sem varða íslenska ríkið
Vafi á hæfi Verulegur vafi er uppi um hvort Davíð Þór Björgvinssyni hafi verið heimilt að veita ríkislögmanni ráðgjöf í máli fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, eftir að hann var skipaður dómari við Landsrétt. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður hefur krafist þess að Davíð Þór dæmi ekki í neinum þeim málum sem Vilhjálmur rekur fyrir Landsrétti.

Davíð Þór Björgvinsson, varaforseti Landsréttar, veitti ríkislögmanni lögfræðilega ráðgjöf í máli íslenska ríkisins fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu sem varðar stöðu samdómara Davíðs Þórs í Landsrétti með beinum hætti. Verulegur vafi leikur á að Davíð Þór hafi verið það heimilt, þrátt fyrir að hann hafi verið í leyfi frá dómarastörfum.

Almennt er dómurum ekki heimilt að veita lögfræðilega ráðgjöf gegn endurgjaldi . Nefnd um dómarastörf telur að reglan um að dómara sé ekki heimilt að veita lögfræðilega ráðgjöf gegn endurgjaldi eigi við frá þeim tíma sem dómari hefur verið skipaður í embætti.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður telur að með ráðgjöf sinni hafi Davíð Þór gert sig vanhæfan í öllum málum sem varða íslenska ríkið. Hann krefst þess að Davíð Þór taki ekki sæti í neinu því máli sem Vilhjálmur rekur fyrir Landsrétti.

Staðfest að Davíð Þór veitti ráðgjöf

Davíð Þór BjörgvinssonDavíð Þór taldi, í ljósi þess að hann var í leyfi frá störfum við Landsrétt, að sér væri heimilt að veita embætti ríkislögmanns ráðgjöf í máli sem snýr að samdómendum Davíðs Þór við réttinn.

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður gætir hagsmuna Guðmundar Andra Ástráðssonar í máli gegn íslenska ríkinu sem nú er rekið fyrir Mannréttindadómstólnum.

Í málinu er tekist á um þá niðurstöðu Hæstaréttar að Arnfríður Einarsdóttir geti með réttu talist handhafi dómsvalds og dæmt í Landsrétti þrátt fyrir að framin hafi verið lögbrot þegar hún var tekin fram yfir aðra sem metnir voru hæfari við skipun í dóminn.Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra braut lög með því að skipa Arnfríði, Ásmund Helgason, Jón Finnbjörnsson og Ragnheiði Bragadóttur sem dómara við Landsrétt, þvert á mat hæfnisnefndar.

Vilhjálmur telur að í ljósi þess að lögum var ekki fylgt við val á Landsréttardómurum hafi verið brotið á rétti skjólstæðings hans til réttlátrar málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli þegar Arnfríður dæmdi í máli hans. 

Þegar Mannréttindadómstóll Evrópu sendi íslenska ríkinu fyrirspurnarbréf vegna kæru Vilhjálms og Guðmundar Andra veitti Davíð Þór embætti ríkislögmanns ráðgjöf. Þetta hefur Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmaður staðfest, og Davíð Þór sjálfur síðar. Sjónarmið Davíðs Þórs má sjá hér. 

Settur dómari en síðan kippt út

Gerð var sú breyting á máli, sem Vilhjálmur rekur gegn Landsbankanum fyrir Landsrétti,  8. október síðastliðinn, að Davíð Þór var þar settur dómari í stað Jóns Finnbjörnssonar.

Vilhjálmur sendi skrifstofustjóra Landsréttar, Birni L. Bergssyni, fyrirspurn 10. október þar sem hann grennslaðist fyrir um það hvort Davíð hefði gegnt fyrrnefndum aukastörfum fyrir ríkislögmann eftir að hann var skipaður dómari við réttinn. Taldi Vilhjálmur brýnt að upplýst yrði um það, þar eð hann hefði efasemdir um að Davíð Þór væri hæfur til að taka sæti í málinu, ef rétt væri.

Sama dag sendi Björn Vilhjálmi svar þess efnis að Davíð Þór myndi ekki taka sæti dómara í málinu en vísaði að öðru leyti spurningum um aukastörf Davíðs Þórs til embættis ríkislögmanns. Þá sendi skrifstofa Landsréttar frá sér tilkynningu, síðdegis 10. október, þar sem greint var frá því að Jón Finnbjörnsson hefði aftur tekið sæti í umræddu máli.

Í millitíðinni, eða 9. október, sendi Vilhjálmur erindi til bæði ríkislögmanns, þar sem hann fór fram á að fá svör við því hvort Davíð Þór hefði unnið að greinargerð ríkislögmanns í málinu sem um ræðir auk annarra mála, og einnig til nefndar um dómarastörf, þar sem var farið fram á að nefndin upplýsti hvaða aukastörfum Davíð Þór hefði gegnt síðan hann var skipaður dómari við Landsrétt og hvort hann hefði leitað samþykkis nefndarinnar fyrir þeim störfum.

Landsréttur svarar ekki Vilhjálmi

Loks sendi Vilhjálmur Landsrétti kröfu 14. október um að Davíð Þór tæki ekki sæti í dómi í neinum þeim málum sem Vilhjálmur færi með í Landsrétti. Röksemdir Vilhjálms fyrir því voru að „alkunna“ væri að Davíð Þór hefði samið greinargerð íslenska ríkisins í máli Guðmundar Andra fyrir Mannréttindadómstólnum. „Ég lít svo á að aukastarfið sem Davíð Þór tók að sér fyrir ríkislögmann sé í eðli sínu lögmannsstarf og því sé Davíð Þór ásamt öðrum lögmönnum ríkislögmanns að reka dómsmál gegn mér fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Á meðan svo er getur Davíð Þór ekki tekið sæti í dómi í málum sem ég flyt fyrir Landsrétti.“ Við þessari kröfu hefur Vilhjálmur ekki fengið svar.

Einar Karl Hallvarðsson ríkislögmaður svaraði erindi Vilhjálms 19. október síðastliðinn. Í svarinu kemur fram að embætti ríkislögmanns telji sér ekki skylt að veita upplýsingar um hvort Davíð Þór hafi  unnið fyrir embættið eftir að hann var skipaður dómari við Landsrétt. Samkvæmt reglum um aukastörf dómara er dómurum almennt óheimilt að taka að sér önnur störf án þess að fá til þess heimild nefndar um dómarastörf fyrirfram.

Hins vegar upplýsti embættið engu að síður að Davíð Þór hefði veitt ráðgjöf í tengslum við umrætt mál. „Davíð Þór var á þeim tíma sem ráðgjöfin var látin í té í leyfi frá störfum sem dómari við Landsrétt og tók ekki til starfa við réttinn fyrr en fyrsta þessa mánaðar,“ segir jafnframt í svari Einars Karls. Í engu var svarað nánari spurningum, svo sem hvort Davíð Þór hefði komið að öðrum dómsmálum fyrir embætti ríkislögmanns, hvenær störf hans hófust og hvort þeim væri lokið eða hvað hann hefði fengið greitt fyrir þau störf. Þær spurningar hefur Vilhjálmur ítrekað en ekki fengið svör. Þess ber einnig að geta að þegar Stundin ræddi við Einar Karl í síðustu viku og óskaði svara um störf Davíðs Þórs fyrir embætti ríkislögmanns vék Einar Karl sér undan því að svara þeim á grundvelli þess að ekki væri búið að svara fyrirspurn Vilhjálms og eðlilegt væri að það yrði gert áður en fjölmiðlum yrði svarað.

Davíð Þór sjálfur staðfesti í samtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins að hann hefði komið að ráðgjöf fyrir ríkislögmann í málinu, en sagðist ekki hafa þegið fyrir það greiðslu. Hann sagði einnig að ráðgjöfin myndi ekki samræmast dómarastörfum en hann hefði ekki verið tekinn til starfa við Landsrétt þegar ráðgjöfin var veitt. Davíð staðfesti þessi atriði einnig þegar Stundin hafði samband við hann. 

Reglan á við frá því skipað er í embætti

Hinn 22. október síðastliðinn sendi Vilhjálmur annað erindi til nefndar um dómarastörf með viðbótargögnum og sjónarmiðum, þar sem hann færði rök fyrir því að Davíð Þór hefði sinnt margs konar störfum í Landsrétti síðan hann tók við embætti 1. janúar 2018. „Í fyrsta lagi mætti hann reglulega á skrifstofu sína í Landsrétti frá 1. janúar til 1. október 2018. Í öðru lagi þá mætti hann á dómarafundi og tók þátt í stjórnsýslu réttarins s.s. kosningu forseta og varaforseta réttarins og kosningu í stjórn dómstólasýslunnar. Í þriðja lagi var hann kosinn varamaður í stjórn dómstólasýslunnar og mætti þar á fundi sem fulltrúi Landsréttar og þáði greiðslur fyrir. Það er því ljóst að Davíð Þór hefur verið við störf í Landsrétti frá því að skipun hans tók gildi 1. janúar 2018 þó að hann hafi ekki tekið sæti í dómi fyrr en eftir 1. október 2018.“

Hjördís Hákonardóttir, formaður nefndar um dómarastörf, svaraði erindi Vilhjálms 24. október síðastliðinn. Í svari hennar kemur fram að í ljósi þess að Davíð Þór sé ekki lengur settur dómari í málinu sem Vilhjálmur rekur fyrir Landsrétti telji nefndin að Vilhjálmur hafi ekki rétt á því fyrir hönd umbjóðanda síns að fá umbeðnar upplýsingar um aukastörf Davíðs Þórs, það er hvort hann hafi sinnt slíkum aukastörfum og hvort hann hafi sent nefndinni umsókn þar um.

Hins vegar vísar Hjördís í svari sínu, að því er varðar spurningu um ráðgjafarstarf dómara fyrir ríkislögmann, til 6. greinar reglna um aukastörf dómara sem á sér stoð í dómstólalögum, en í henni kemur fram að dómara sé óheimilt að taka að sér málflutningsstörf og sama gildi um önnur hefðbundin lögmannsstörf ef endurgjald komi fyrir. Þá segir einnig að það sé álit nefndarinnar að sú regla eigi við „frá þeim tíma sem dómari hefur verið skipaður í embætti“.

Óviðeigandi að Davíð Þór tjái sig um
mál fyrir Mannréttindadómstólnum

Davíð Þór tjáði sig um niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Egils Einarssonar í nóvember 2017, eftir að hann var skipaður dómari við Landsrétt, þar sem hann sagði að niðurstaða dómstólsins væri ekki hafin yfir gagnrýni.

Þá tjáði Davíð Þór sig einnig um málið sem Vilhjálmur rekur fyrir Mannréttindadómstólnum nú, málið sem Davíð Þór veitti ráðgjöf í, og sagði að ef dómstóllinn dæmdi íslenska ríkinu í óhag þýddi það ekki að dómarar missi stöðu sína við Landsrétt eða dómar þeirra verði ógildir. Þá sagðist hann efast um að dómararnir fjórir sem ekki voru skipaðir við Landsrétt, þrátt fyrir að hafa verið metnir hæfari en þeir fjórir dómarar sem Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra tók fram yfir þá, myndu fá háar bætur. 

Vilhjálmur gagnrýnir þessa framgöngu Davíðs Þórs. „Það er fullkomlega óviðeigandi að embættisdómari tjá sig um dómsmál með þeim hætti sem hann gerði, og samrýmist með engum hætti stöðu viðkomandi,“ segir hann í samtali við Stundina. „Dómarinn virðist hafa verið í þeirri lögvillu, sem nefnd um dómarastörf hefur nú gert hann afturreka með, að hann væri ekki bundinn af lögum og reglum um skyldur dómara þar til hann tæki sæti í dómi í Landsrétti.“

Gagnrýnir leynimakk

Hvað varðar það álit nefndar um dómarastörf um að dómurum sé almennt óheimilt að veita lögfræðilega ráðgjöf gegn endurgjaldi og að það eigi við frá þeim tíma að dómari er skipaður í embætti segir Vilhjálmur að hann vísi þá einfaldlega í orð Davíðs Þórs sjálfs. „Sem sagði að ef hann hefði ekki verið í fríi hefði það ekki samrýmst dómarastörfum að veita þessa ráðgjöf.“

„Ef að embættisdómari tekur að sér
ráðgjafarstörf og lögmannsstörf
fyrir framkvæmdarvaldið er það mjög
alvarlegt. Hann hefur þá dæmt sig úr leik“

Þegar Vilhjálmi er bent á að Davíð Þór fullyrði að hann hafi ekki fengið greitt fyrir umrædda ráðgjöf segir hann það engu betra, ef satt sé. „Ég tel að hvort endurgjald hafi komið til fyrir ráðgjöfina skipti engu máli í þessu samhengi. Í raun og veru sé það hugsanlega enn alvarlegra ef dómarinn telur að hann hafi verið að gera einhverjum greiða, án þess að þiggja greiðslu, með því að taka að sér þennan starfa.“ Vilhjálmur vísar í þessu samhengi til 60. greinar stjórnarskrár Íslands þar sem segir að dómarar skeri úr öllum ágreiningi um embættismörk yfirvalda. „Ef embættisdómari tekur að sér ráðgjafarstörf og lögmannsstörf fyrir framkvæmdarvaldið er það mjög alvarlegt. Hann hefur þá dæmt sig úr leik.“

Spurður hvort hann telji að Davíð Þór sé í þessu ljósi vanhæfur til að dæma í málum er varða íslenska ríkið játar Vilhjálmur því. „Já, ég tel það. Það leynimakk sem hefur verið í kringum þetta, hvað menn hafa verið seinir til svara og sumir ekki svarað spurningum fjölmiðla og þeirra sem eiga hagsmuna að gæta, er bara fallið til þess að auka tortryggni í þessu sambandi.“

Þá telur Vilhjálmur einnig verulegan vafa leika á því að Davíð Þór sé hæfur til að taka sæti sem dómari í Landsrétti með þeim fjórum dómurum hverra hagsmuna hann var að gæta með störfum sínum fyrir embætti ríkislögmanns. „Hæfi embættisdómara þarf að vera hafið yfir allan vafa.“

Fyrirvari: Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður er bróðir Inga Freys Viljálmssonar, blaðamanns á Stundinni.

Kjósa
0
Hvernig finnst þér þessi grein? Skráðu þig inn til að kjósa.

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.

Mest lesið

Eigandi Mandi ákærður fyrir líkamsárás: „Hann sparkaði í magann á mér og sló mig í höfuðið, ítrekað“
1
Fréttir

Eig­andi Mandi ákærð­ur fyr­ir lík­ams­árás: „Hann spark­aði í mag­ann á mér og sló mig í höf­uð­ið, ít­rek­að“

Hlal Jarah, eig­andi veit­inga­stað­ar­ins Mandi hef­ur ver­ið ákærð­ur fyr­ir að ráð­ast með bar­smíð­um á Kefs­an Fatehi á ann­an dag jóla 2020. Upp­tök­ur sýna Hlal slá Kefs­an í höf­uð­ið og sparka í hana. Sjálf lýs­ir hún ógn­un­um, morð­hót­un­um og kyn­ferð­is­legri áreitni af hendi Hlal og manna hon­um tengd­um.
„Ég get ekki lifað við þessa lygi“
2
Viðtal

„Ég get ekki lif­að við þessa lygi“

Sig­ur­laug Hreins­dótt­ir seg­ir lög­regl­una hafa brugð­ist þeg­ar dótt­ir henn­ar hvarf fyr­ir fimm ár­um síð­an. Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu ger­ir fjöl­marg­ar at­huga­semd­ir við fram­göngu lög­reglu í mál­inu og bein­ir til­mæl­um um úr­bæt­ur til rík­is­lög­reglu­stjóra. „Ég biðst ein­lægr­ar af­sök­un­ar,“ skrif­ar Grím­ur Gríms­son, sem var hamp­að sem hetju og tók á móti við­ur­kenn­ingu sem mað­ur árs­ins. „Það var ótrú­lega sárt,“ seg­ir Sig­ur­laug. Sér hafi ver­ið fórn­að fyr­ir ímynd lög­regl­unn­ar.
Þar sem ósýnilega fólkið býr í borginni
3
Viðtal

Þar sem ósýni­lega fólk­ið býr í borg­inni

„Þetta var ör­ugg­asti stað­ur­inn minn,“ seg­ir Alma Lind Smára­dótt­ir þeg­ar hún opn­ar inn í ruslageymslu í bíla­kjall­ara í Reykja­vík. Þarna bjó hún hluta þeirra þriggja ára sem hún þvæld­ist um göt­ur bæj­ar­ins. Borg­in sést í öðru ljósi þeg­ar hún er séð með aug­um heim­il­is­lausra, ósýni­lega fólks­ins, þeirra sem flest­ir líta fram hjá eða hrekja burt.
Fyrirtæki Kristjáns í Samherja gerir Áramótaskaupið
4
FréttirSamherjaskjölin

Fyr­ir­tæki Kristjáns í Sam­herja ger­ir Ára­móta­s­kaup­ið

Fyr­ir­tæk­ið sem á og bygg­ir nýj­an mið­bæ á Sel­fossi er fram­leið­andi Ára­móta­s­kaups­ins í ár. Kristján Vil­helms­son er stærsti eig­andi þess. Sig­tún þró­un­ar­fé­lag á fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið á móti Sig­ur­jóni Kjart­ans­syni. Sam­herji hef­ur átt í ára­löngu stríði við RÚV. Dag­skrár­stjóri vissi ekki um eign­ar­hald Kristjáns þeg­ar samn­ing­ur var gerð­ur við fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið.
Eftirlitsnefnd gagnrýnir lögreglu: Verklagsreglum verði breytt
5
Fréttir

Eft­ir­lits­nefnd gagn­rýn­ir lög­reglu: Verklags­regl­um verði breytt

Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu gagn­rýn­ir lög­reglu fyr­ir að tefla Sig­ur­laugu Hreins­dótt­ur fram á blaða­manna­fundi lög­reglu á með­an dótt­ur henn­ar var leit­að ár­ið 2017. Hálfu ári eft­ir ákvörð­un nefnd­ar­inn­ar, þar sem beint er tvenn­um til­mæl­um til Rík­is­lög­reglu­stjóra um end­ur­skoð­un verklags­reglna, hafði rík­is­lög­reglu­stjóri enn ekki kynnt sér ákvörð­un­ina. „Sjokk­er­andi“ seg­ir Sig­ur­laug.
KSÍ neitar að upplýsa um tuga milljóna greiðslur Sáda fyrir landsleik
6
Fréttir

KSÍ neit­ar að upp­lýsa um tuga millj­óna greiðsl­ur Sáda fyr­ir lands­leik

Knatt­spyrnu­sam­band Ís­lands (KSÍ) neit­ar að gefa upp hversu háa greiðslu sam­band­ið fékk fyr­ir að spila lands­leik­inn við Sádi-Ar­ab­íu í byrj­un nóv­em­ber. KSÍ fékk ekki grænt ljós hjá ís­lensk­um stjórn­völd­um fyr­ir við­skipt­un­um eða lands­leikn­um, ólíkt því sem formað­ur KSÍ hafði sagt.
Fjórar sviðsmyndir um endalok Úkraínustríðs
7
GreiningÁ vettvangi í Úkraínu

Fjór­ar sviðs­mynd­ir um enda­lok Úkraínu­stríðs

Fá­ir ef nokkr­ir sáu fyr­ir þá stöðu sem nú er uppi, níu mán­uð­um eft­ir inn­rás Rússa í Úkraínu. Hvort held­ur sem var, van­mat á úkraínska hern­um, eða of­mat á þeim rúss­neska, er erfitt að segja til um. En er ein­hver von til þess að höm­ung­un­um linni? Og þá hvernig? Val­ur Gunn­ars­son rýn­ir í fjór­ar mögu­leg­ar leið­ir til að enda stríð.

Mest deilt

„Ég get ekki lifað við þessa lygi“
1
Viðtal

„Ég get ekki lif­að við þessa lygi“

Sig­ur­laug Hreins­dótt­ir seg­ir lög­regl­una hafa brugð­ist þeg­ar dótt­ir henn­ar hvarf fyr­ir fimm ár­um síð­an. Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu ger­ir fjöl­marg­ar at­huga­semd­ir við fram­göngu lög­reglu í mál­inu og bein­ir til­mæl­um um úr­bæt­ur til rík­is­lög­reglu­stjóra. „Ég biðst ein­lægr­ar af­sök­un­ar,“ skrif­ar Grím­ur Gríms­son, sem var hamp­að sem hetju og tók á móti við­ur­kenn­ingu sem mað­ur árs­ins. „Það var ótrú­lega sárt,“ seg­ir Sig­ur­laug. Sér hafi ver­ið fórn­að fyr­ir ímynd lög­regl­unn­ar.
Eigandi Mandi ákærður fyrir líkamsárás: „Hann sparkaði í magann á mér og sló mig í höfuðið, ítrekað“
2
Fréttir

Eig­andi Mandi ákærð­ur fyr­ir lík­ams­árás: „Hann spark­aði í mag­ann á mér og sló mig í höf­uð­ið, ít­rek­að“

Hlal Jarah, eig­andi veit­inga­stað­ar­ins Mandi hef­ur ver­ið ákærð­ur fyr­ir að ráð­ast með bar­smíð­um á Kefs­an Fatehi á ann­an dag jóla 2020. Upp­tök­ur sýna Hlal slá Kefs­an í höf­uð­ið og sparka í hana. Sjálf lýs­ir hún ógn­un­um, morð­hót­un­um og kyn­ferð­is­legri áreitni af hendi Hlal og manna hon­um tengd­um.
Fyrirtæki Kristjáns í Samherja gerir Áramótaskaupið
3
FréttirSamherjaskjölin

Fyr­ir­tæki Kristjáns í Sam­herja ger­ir Ára­móta­s­kaup­ið

Fyr­ir­tæk­ið sem á og bygg­ir nýj­an mið­bæ á Sel­fossi er fram­leið­andi Ára­móta­s­kaups­ins í ár. Kristján Vil­helms­son er stærsti eig­andi þess. Sig­tún þró­un­ar­fé­lag á fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið á móti Sig­ur­jóni Kjart­ans­syni. Sam­herji hef­ur átt í ára­löngu stríði við RÚV. Dag­skrár­stjóri vissi ekki um eign­ar­hald Kristjáns þeg­ar samn­ing­ur var gerð­ur við fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið.
Alina fær alþjóðlega vernd á Íslandi
4
Fréttir

Al­ina fær al­þjóð­lega vernd á Ís­landi

Út­lend­inga­stofn­un hef­ur sam­þykkt að veita Al­inu Kaliuzhnaya, hvít- rúss­neskri flótta­konu al­þjóð­lega vernd á Ís­landi en Al­ina flúði heima­land sitt eft­ir að hafa ver­ið fang­els­uð og pynt­uð fyr­ir það eitt að mót­mæla stjórn­völd­um. Í sam­tali við Stund­ina seg­ist Al­ina upp­lifa gleði og létti.
KSÍ neitar að upplýsa um tuga milljóna greiðslur Sáda fyrir landsleik
5
Fréttir

KSÍ neit­ar að upp­lýsa um tuga millj­óna greiðsl­ur Sáda fyr­ir lands­leik

Knatt­spyrnu­sam­band Ís­lands (KSÍ) neit­ar að gefa upp hversu háa greiðslu sam­band­ið fékk fyr­ir að spila lands­leik­inn við Sádi-Ar­ab­íu í byrj­un nóv­em­ber. KSÍ fékk ekki grænt ljós hjá ís­lensk­um stjórn­völd­um fyr­ir við­skipt­un­um eða lands­leikn­um, ólíkt því sem formað­ur KSÍ hafði sagt.
Íhugar sögulega sekt á laxeldisfyrirtækið Arnarlax fyrir ranga upplýsingagjöf
6
FréttirLaxeldi

Íhug­ar sögu­lega sekt á lax­eld­is­fyr­ir­tæk­ið Arn­ar­lax fyr­ir ranga upp­lýs­inga­gjöf

Mat­væla­stofn­un íhug­ar að leggja fyrstu sekt­ina á ís­lenskt sjókvía­eld­is­fyr­ir­tæki, Arn­ar­lax. Sekt­in mögu­lega er fyr­ir ranga upp­lýs­inga­gjöf um fjölda eld­islaxa í sjókví á Vest­fjörð­um. Karl Stein­ar Ósk­ars­son hjá MAST get­ur ekki greint frá upp­hæð sekt­ar­inn­ar né hvers eðl­is mis­ræm­ið í upp­lýs­ing­un­um frá Arn­ar­laxi var.
Samherji sagður hafa boðið milljarða króna til að ljúka málum í Namibíu
7
FréttirSamherjaskjölin í 1001 nótt

Sam­herji sagð­ur hafa boð­ið millj­arða króna til að ljúka mál­um í Namib­íu

Sam­herji hef­ur boð­ið að gefa eft­ir yf­ir 2 millj­arða króna sem hald­lagð­ar voru í Namib­íu, sem skaða­bæt­ur til namib­íska rík­is­ins í skipt­um fyr­ir mála­lykt­ir. Namib­ísk yf­ir­völd tóku held­ur fá­lega í til­boð­ið sam­kvæmt heim­ild­um Stund­ar­inn­ar. Lög­mað­ur Wik­borg Rein, sem starfar fyr­ir Sam­herja, stað­fest­ir við­ræð­ur en seg­ir til­boð­ið ein­göngu hluta af einka­rétt­ar­legri deilu Sam­herja við yf­ir­völd, því sé ekki um að ræða við­ur­kenn­ingu á sekt í saka­máli.

Mest lesið í vikunni

Eigandi Mandi ákærður fyrir líkamsárás: „Hann sparkaði í magann á mér og sló mig í höfuðið, ítrekað“
1
Fréttir

Eig­andi Mandi ákærð­ur fyr­ir lík­ams­árás: „Hann spark­aði í mag­ann á mér og sló mig í höf­uð­ið, ít­rek­að“

Hlal Jarah, eig­andi veit­inga­stað­ar­ins Mandi hef­ur ver­ið ákærð­ur fyr­ir að ráð­ast með bar­smíð­um á Kefs­an Fatehi á ann­an dag jóla 2020. Upp­tök­ur sýna Hlal slá Kefs­an í höf­uð­ið og sparka í hana. Sjálf lýs­ir hún ógn­un­um, morð­hót­un­um og kyn­ferð­is­legri áreitni af hendi Hlal og manna hon­um tengd­um.
„Ég get ekki lifað við þessa lygi“
2
Viðtal

„Ég get ekki lif­að við þessa lygi“

Sig­ur­laug Hreins­dótt­ir seg­ir lög­regl­una hafa brugð­ist þeg­ar dótt­ir henn­ar hvarf fyr­ir fimm ár­um síð­an. Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu ger­ir fjöl­marg­ar at­huga­semd­ir við fram­göngu lög­reglu í mál­inu og bein­ir til­mæl­um um úr­bæt­ur til rík­is­lög­reglu­stjóra. „Ég biðst ein­lægr­ar af­sök­un­ar,“ skrif­ar Grím­ur Gríms­son, sem var hamp­að sem hetju og tók á móti við­ur­kenn­ingu sem mað­ur árs­ins. „Það var ótrú­lega sárt,“ seg­ir Sig­ur­laug. Sér hafi ver­ið fórn­að fyr­ir ímynd lög­regl­unn­ar.
Þar sem ósýnilega fólkið býr í borginni
3
Viðtal

Þar sem ósýni­lega fólk­ið býr í borg­inni

„Þetta var ör­ugg­asti stað­ur­inn minn,“ seg­ir Alma Lind Smára­dótt­ir þeg­ar hún opn­ar inn í ruslageymslu í bíla­kjall­ara í Reykja­vík. Þarna bjó hún hluta þeirra þriggja ára sem hún þvæld­ist um göt­ur bæj­ar­ins. Borg­in sést í öðru ljósi þeg­ar hún er séð með aug­um heim­il­is­lausra, ósýni­lega fólks­ins, þeirra sem flest­ir líta fram hjá eða hrekja burt.
Fyrirtæki Kristjáns í Samherja gerir Áramótaskaupið
4
FréttirSamherjaskjölin

Fyr­ir­tæki Kristjáns í Sam­herja ger­ir Ára­móta­s­kaup­ið

Fyr­ir­tæk­ið sem á og bygg­ir nýj­an mið­bæ á Sel­fossi er fram­leið­andi Ára­móta­s­kaups­ins í ár. Kristján Vil­helms­son er stærsti eig­andi þess. Sig­tún þró­un­ar­fé­lag á fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið á móti Sig­ur­jóni Kjart­ans­syni. Sam­herji hef­ur átt í ára­löngu stríði við RÚV. Dag­skrár­stjóri vissi ekki um eign­ar­hald Kristjáns þeg­ar samn­ing­ur var gerð­ur við fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­ið.
Eftirlitsnefnd gagnrýnir lögreglu: Verklagsreglum verði breytt
5
Fréttir

Eft­ir­lits­nefnd gagn­rýn­ir lög­reglu: Verklags­regl­um verði breytt

Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu gagn­rýn­ir lög­reglu fyr­ir að tefla Sig­ur­laugu Hreins­dótt­ur fram á blaða­manna­fundi lög­reglu á með­an dótt­ur henn­ar var leit­að ár­ið 2017. Hálfu ári eft­ir ákvörð­un nefnd­ar­inn­ar, þar sem beint er tvenn­um til­mæl­um til Rík­is­lög­reglu­stjóra um end­ur­skoð­un verklags­reglna, hafði rík­is­lög­reglu­stjóri enn ekki kynnt sér ákvörð­un­ina. „Sjokk­er­andi“ seg­ir Sig­ur­laug.
Sautján árásarmenn sjást á myndbandsupptöku innan úr Bankastræti Club
6
Fréttir

Sautján árás­ar­menn sjást á mynd­bands­upp­töku inn­an úr Banka­stræti Club

Upp­tök­ur úr ör­ygg­is­mynda­vél­um inn­an úr Banka­stræti Club sýna árás sautján grímu­klæddra manna á þrjá sem voru þar stadd­ir. Lög­regla hef­ur hand­tek­ið tæp­lega þrjá­tíu manns vegna máls­ins.
Alina fær alþjóðlega vernd á Íslandi
7
Fréttir

Al­ina fær al­þjóð­lega vernd á Ís­landi

Út­lend­inga­stofn­un hef­ur sam­þykkt að veita Al­inu Kaliuzhnaya, hvít- rúss­neskri flótta­konu al­þjóð­lega vernd á Ís­landi en Al­ina flúði heima­land sitt eft­ir að hafa ver­ið fang­els­uð og pynt­uð fyr­ir það eitt að mót­mæla stjórn­völd­um. Í sam­tali við Stund­ina seg­ist Al­ina upp­lifa gleði og létti.

Mest lesið í mánuðinum

Lifði af þrjú ár á götunni
1
Viðtal

Lifði af þrjú ár á göt­unni

Alma Lind Smára­dótt­ir end­aði á göt­unni eft­ir að hún missti son sinn frá sér. Þar þvæld­ist hún um í þrjú ár með sár sem náðu aldrei að gróa. Þeg­ar hún varð barns­haf­andi á ný mætti barna­vernd á fæð­ing­ar­deild­ina og fór fram á að hún myndi af­sala sér barn­inu.
Eigandi Mandi ákærður fyrir líkamsárás: „Hann sparkaði í magann á mér og sló mig í höfuðið, ítrekað“
2
Fréttir

Eig­andi Mandi ákærð­ur fyr­ir lík­ams­árás: „Hann spark­aði í mag­ann á mér og sló mig í höf­uð­ið, ít­rek­að“

Hlal Jarah, eig­andi veit­inga­stað­ar­ins Mandi hef­ur ver­ið ákærð­ur fyr­ir að ráð­ast með bar­smíð­um á Kefs­an Fatehi á ann­an dag jóla 2020. Upp­tök­ur sýna Hlal slá Kefs­an í höf­uð­ið og sparka í hana. Sjálf lýs­ir hún ógn­un­um, morð­hót­un­um og kyn­ferð­is­legri áreitni af hendi Hlal og manna hon­um tengd­um.
„Ég get ekki lifað við þessa lygi“
3
Viðtal

„Ég get ekki lif­að við þessa lygi“

Sig­ur­laug Hreins­dótt­ir seg­ir lög­regl­una hafa brugð­ist þeg­ar dótt­ir henn­ar hvarf fyr­ir fimm ár­um síð­an. Nefnd um eft­ir­lit með störf­um lög­reglu ger­ir fjöl­marg­ar at­huga­semd­ir við fram­göngu lög­reglu í mál­inu og bein­ir til­mæl­um um úr­bæt­ur til rík­is­lög­reglu­stjóra. „Ég biðst ein­lægr­ar af­sök­un­ar,“ skrif­ar Grím­ur Gríms­son, sem var hamp­að sem hetju og tók á móti við­ur­kenn­ingu sem mað­ur árs­ins. „Það var ótrú­lega sárt,“ seg­ir Sig­ur­laug. Sér hafi ver­ið fórn­að fyr­ir ímynd lög­regl­unn­ar.
Soffía Karen - Kærði mann fyrir nauðgun sem hélt henni hjá sér í fimm tíma
4
Eigin Konur#114

Soffía Kar­en - Kærði mann fyr­ir nauðg­un sem hélt henni hjá sér í fimm tíma

Soffía Kar­en var átján ára þeg­ar hún fór heim með strák, sem hélt henni hjá sér í fimm tíma á með­an hann braut á henni kyn­ferð­is­lega. Hún leit­aði strax á bráð­ar­mót­töku og lagði fram kæru stuttu eft­ir brot­ið. Ger­and­inn bað Soffíu af­sök­un­ar á því að hafa ver­ið „ógeðs­leg­ur“ við hana, en þrátt fyr­ir áverka var mál­ið fellt nið­ur tveim­ur ár­um síð­ar.
Þar sem ósýnilega fólkið býr í borginni
5
Viðtal

Þar sem ósýni­lega fólk­ið býr í borg­inni

„Þetta var ör­ugg­asti stað­ur­inn minn,“ seg­ir Alma Lind Smára­dótt­ir þeg­ar hún opn­ar inn í ruslageymslu í bíla­kjall­ara í Reykja­vík. Þarna bjó hún hluta þeirra þriggja ára sem hún þvæld­ist um göt­ur bæj­ar­ins. Borg­in sést í öðru ljósi þeg­ar hún er séð með aug­um heim­il­is­lausra, ósýni­lega fólks­ins, þeirra sem flest­ir líta fram hjá eða hrekja burt.
Eiginkona fanga segir aðstöðu til heimsókna barna „ógeðslega“
6
Fréttir

Eig­in­kona fanga seg­ir að­stöðu til heim­sókna barna „ógeðs­lega“

Börn fanga á Litla-Hrauni geta ekki heim­sótt feð­ur sína í sér­staka að­stöðu fyr­ir börn um helg­ar þar sem hún er lok­uð þá. Fang­els­is­mála­stjóri seg­ir að fjár­muni skorti til að opna að­stöð­una. „Börn­in hafa ekk­ert gert af sér og þau eiga rétt á að um­gang­ast pabba sinn þó hann sé í fang­elsi,“ seg­ir Birna Ólafs­dótt­ir.
Skýrslutaka yfir föður ríkislögreglustjóra: „Ef þið bara hefðuð skoðað hver skyldmenni mín eru, þá hefðuð þið ekki komið hingað“
7
FréttirHryðjuverkaógn á Íslandi

Skýrslu­taka yf­ir föð­ur rík­is­lög­reglu­stjóra: „Ef þið bara hefð­uð skoð­að hver skyld­menni mín eru, þá hefð­uð þið ekki kom­ið hing­að“

Menn sem grun­að­ir eru um að hafa ver­ið að skipu­leggja hryðju­verka­árás hér á landi báru við yf­ir­heyrsl­ur að hálf­sjálf­virkt skot­vopn í þeirra fór­um væri feng­ið frá Guð­jóni Valdi­mars­syni, vopna­sala og föð­ur rík­is­lög­reglu­stjóra. Þá hefði Guð­jón keypt þrívídd­ar­prent­að skot­vopn af ein­um mann­anna. Guð­jón sagði við skýrslu­töku að ann­að hvort hefðu lög­reglu­menn ekki kynnt sér ætt­artengsl hans eða ver­ið væri að reyna að koma höggi á rík­is­lög­reglu­stjóra. Stund­in hef­ur skýrsl­una und­ir hönd­um.

Nýtt á Stundinni

Icelandair endurskoðar kolefnissamstarf og Orkan breytir markaðsefni
Fréttir

Icelanda­ir end­ur­skoð­ar kol­efn­is­sam­starf og Ork­an breyt­ir mark­aðs­efni

Icelanda­ir end­ur­skoð­ar nú sam­starf sitt við Kol­við og seg­ir kol­efn­is­bind­ingu lít­inn hluta af að­gerð­um fé­lags­ins í lofts­lags­mál­um. Ork­an boð­ar breytt mark­aðs­efni um kol­efnis­jöfn­un sem seld er við­skipta­vin­um fyr­ir­tæk­is­ins, vegna um­fjöll­un­ar um vill­andi fram­setn­ingu Ork­unn­ar og Vot­lend­is­sjóðs.
Skaupið og félag Kristjáns í Samherja: Tökur fóru fram á Selfossi að hluta
Fréttir

Skaup­ið og fé­lag Kristjáns í Sam­herja: Tök­ur fóru fram á Sel­fossi að hluta

Einn töku­dag­ur í Ára­móta­s­kaup­inu fór fram á sjúkra­hús­inu og í leik­hús­inu á Sel­fossi. Sig­ur­jón Kjart­ans­son, eig­andi fram­leiðslu­fyr­ir­tæk­is­ins, seg­ir eng­ar tök­ur hafa far­ið fram ut­an­dyra. Guð­jón Arn­gríms­son, hjá Sig­túni, seg­ir að fast­eigna­fé­lag­ið skipti sér ekk­ert að fram­leiðslu Skaups­ins og að fyr­ir­tæk­ið hafi ver­ið stofn­að til að gera aðra sjón­varpþáttaseríu sem teng­ist Sel­fossi óbeint.
Þar sem ósýnilega fólkið býr í borginni
Viðtal

Þar sem ósýni­lega fólk­ið býr í borg­inni

„Þetta var ör­ugg­asti stað­ur­inn minn,“ seg­ir Alma Lind Smára­dótt­ir þeg­ar hún opn­ar inn í ruslageymslu í bíla­kjall­ara í Reykja­vík. Þarna bjó hún hluta þeirra þriggja ára sem hún þvæld­ist um göt­ur bæj­ar­ins. Borg­in sést í öðru ljósi þeg­ar hún er séð með aug­um heim­il­is­lausra, ósýni­lega fólks­ins, þeirra sem flest­ir líta fram hjá eða hrekja burt.
Íslandsvinkona svo gott sem orðin forseti Namibíu
FréttirSamherjaskjölin

Ís­lands­vin­kona svo gott sem orð­in for­seti Namib­íu

Net­um­bo Nandi-Ndaitwah, ut­an­rík­is­ráð­herra Namib­íu, sem kom hing­að til lands í júní og ræddi Sam­herja­mál­ið við ís­lenska ráð­herra og að­stoð­ar­mann eins þeirra, er nú svo gott sem bú­in að tryggja sér for­seta­embætt­ið í Namib­íu. Hún var í morg­un kjör­in arftaki for­manns flokks­ins, sitj­andi for­seta sem hyggst setj­ast í helg­an stein. Flokk­ur­inn nýt­ur slíks yf­ir­burð­ar­fylg­is að inn­an­flokks­kosn­ing­in er sögð raun­veru­legt for­seta­kjör.
Borgin hunsar borgarlögmann og brýtur á hreyfihömluðum
Fréttir

Borg­in huns­ar borg­ar­lög­mann og brýt­ur á hreyfi­höml­uð­um

Bíla­stæða­sjóð­ur Reykja­vík­ur rukk­ar hand­hafa stæð­iskorta fyr­ir hreyfi­haml­aða fyr­ir að leggja í bíla­stæða­hús­um, þrátt fyr­ir álit borg­ar­lög­manns þar sem kem­ur fram að slík gjald­taka sé óheim­il. Álit borg­ar­lög­manns hef­ur leg­ið fyr­ir í ell­efu mán­uði en eng­inn inn­an borg­ar­kerf­is­ins hef­ur brugð­ist við.
KSÍ neitar að upplýsa um tuga milljóna greiðslur Sáda fyrir landsleik
Fréttir

KSÍ neit­ar að upp­lýsa um tuga millj­óna greiðsl­ur Sáda fyr­ir lands­leik

Knatt­spyrnu­sam­band Ís­lands (KSÍ) neit­ar að gefa upp hversu háa greiðslu sam­band­ið fékk fyr­ir að spila lands­leik­inn við Sádi-Ar­ab­íu í byrj­un nóv­em­ber. KSÍ fékk ekki grænt ljós hjá ís­lensk­um stjórn­völd­um fyr­ir við­skipt­un­um eða lands­leikn­um, ólíkt því sem formað­ur KSÍ hafði sagt.
Heilbrigðiseftirlitið vissi víst af ólöglegri plasturðun við Skálholt
RannsóknPlastið fundið

Heil­brigðis­eft­ir­lit­ið vissi víst af ólög­legri plast­urð­un við Skál­holt

Heil­brigðis­eft­ir­lit Suð­ur­lands vissi í meira en þrjú ár af lög­brot­um end­ur­vinnnslu­fyr­ir­tæk­is­ins Terra án þess að að­haf­ast neitt í mál­inu. Fram­kvæmda­stjóri eft­ir­lits­ins fékk sjálf senda ábend­ingu um mál­ið en sagð­ist þrem­ur ár­um seinna aldrei hafa heyrt af því áð­ur. Hún seg­ir ekki ástæðu til að beita við­ur­lög­um gegn fyr­ir­tæk­inu.
Líf í myrkri
Vettvangur

Líf í myrkri

Mis­heimsk­ar eld­flaug­ar hafa dun­ið á úkraínsk­um borg­um og al­menn­ingi í 270 daga. 17 eld­flauga­árás­ir hvern ein­asta dag að með­al­tali. Loft­varn­ir hafa gert mik­ið en inn­við­ir í stóru landi eru ekki svip­ur hjá sjón. Raf­magni er skammt­að. Stjórn­völd biðla til fólks sem á þess kost að fara ut­an að gera það. En á með­an læra börn­in í tón­list­ar­skól­an­um í Irp­in að spila og syngja í myrkri.
Þrjár dansmyndir frá síðustu öld
Menning

Þrjár dans­mynd­ir frá síð­ustu öld

Litlu síðra get­ur ver­ið að liggja graf­kyrr og horfa á kvik­mynd sem snýst um dans en að dansa sjálf­ur. Sér í lagi á það við um þess­ar þrjár.
Miðaldra húsmóðir í meyjargervi
GagnrýniHvað er Drottinn að drolla?

Mið­aldra hús­móð­ir í meyj­ar­gervi

Að öllu sögðu skrif­ar Auð­ur Har­alds hér hug­vekj­andi bók um mið­ald­ir og heims­far­aldra, en ekki síð­ur um all­ar ósýni­legu mið­aldra kon­urn­ar í nú­tím­an­um, seg­ir í dómi Ás­geirs H. Ing­ólfs­son­ar.
Fjórar sviðsmyndir um endalok Úkraínustríðs
GreiningÁ vettvangi í Úkraínu

Fjór­ar sviðs­mynd­ir um enda­lok Úkraínu­stríðs

Fá­ir ef nokkr­ir sáu fyr­ir þá stöðu sem nú er uppi, níu mán­uð­um eft­ir inn­rás Rússa í Úkraínu. Hvort held­ur sem var, van­mat á úkraínska hern­um, eða of­mat á þeim rúss­neska, er erfitt að segja til um. En er ein­hver von til þess að höm­ung­un­um linni? Og þá hvernig? Val­ur Gunn­ars­son rýn­ir í fjór­ar mögu­leg­ar leið­ir til að enda stríð.
Bókmenntapælingar: Konur í ísskápum
Menning

Bók­menntapæl­ing­ar: Kon­ur í ís­skáp­um

Aug­ljósi sögu­hvat­inn sem aldrei deyr.