Þessi færsla er rúmlega 5 mánaða gömul.

Hvert er hlutverk sósíalista innan verkalýðshreyfingarinnar?

Hvert er hlutverk sósíalista innan verkalýðshreyfingarinnar?

Það er umræða að þróast meðal lýðræðislegra sósíalista í Ameríku, og víðar á vinstri væng stjórnmálanna, um það hlutverk sem sósíalistar eigi að gegna í baráttu launafólks, og sögulegri sókn til að skipuleggja verkalýðsfélag fyrir starfsfólk Starbucks.

Ein hlið þessarar umræðu kom nýlega fram í yfirlýsingu sem birtist í The Dish sem heitir „10 Ways DSA Members Can Support Starbucks Worker-Organizers“. Ég þakka félögum mínum fyrir að hafa lagt fram þessar tillögur sínar skriflega, sem eru til marks um víðtækari hugsunarhátt í DSA (Democratic Socialists of America) sem stundum er kallað „light-touch solidarity“.

Ég ætla að tala skýrt. Ég er vissulega sammála höfundum um mikilvægi þess að starfsmenn séu í forystuhlutverki. En þetta skjal dregur rangar ályktanir um hlutverk sósíalista þegar verkalýðshreyfingin þarf á nýrri stefnu að halda, eftir áratuga ósigra og afturför. Greinin segir í meginatriðum að sósíalistar ættu aðallega að einskorða sig við að birta færslur á samfélagsmiðlum, skrifa bréf til stjórnenda Starbucks, og styrkja baráttuna fjárhagslega, en ekki leggja til okkar eigin hugmyndir og tillögur um stefnu og aðferðir.

Við þurfum samstöðu á alla þessa vegu. Ég hef sjálf gefið 1.000 dollara og boðið 10.000 dollara í viðbót úr samstöðusjóðnum mínum (samsettur með því að taka aðeins meðallaun verkamanns af sex stafa borgarstjórnarlaunum mínum) til að hjálpa Starbucks Workers United (SBWU) og ég hef svo sannarlega lagt mitt af mörkum á samfélagsmiðlum til stuðnings baráttunnar. En að takmarka okkur við óbeina nálgun, en forðast opna umræðu um aðferðir og taktík, væru alvarleg mistök. Ofan á efnislegan og siðferðilegan stuðning, sem er mikilvægur, er stærsta framlag sósíalista til verkalýðshreyfingarinnar einmitt hugmyndir okkar og tillögur um hvernig eigi að sigra.


Endurreisn baráttusinnaðrar verkalýðshreyfingar

Aðstæður eru hagstæðar til að hefja endurreisn róttækrar baráttu innan verkalýðshreyfingarinnar. Lág laun samhliða sögulegu verðbólgustigi hjálpa til við að ýta undir aukinn stuðning við verkalýðsfélög, meira en hefur verið í áratugi. „Skortur á vinnuafli“ veitir verkamönnum raunverulegt vald í stéttabaráttunni um þessar mundir. Sigur gegn stóru fyrirtæki núna, eins og Starbucks, væri ekkert minna en jarðskjálfti sem gæti knúið baráttu starfsmanna áfram á landsvísu og jafnvel á alþjóðavettvangi.

Því miður þýðir áratuga löng hnignun verkalýðshreyfingarinnar að upphafspunktur og aðferðir núverandi baráttu eiga rætur að rekja til þeirrar misheppnaðrar nálgunar sem kallast „Business unionism“, skrifræðis- og stofnanavæðing stéttarfélaga. Þessar hugmyndir, sem eru bein höfnun á stéttabaráttu og sósíalískum hugmyndum, streyma frá varkárri verkalýðsforystu sem leitast við að forðast átök við atvinnurekendur. Slík stéttabarátta telur launþega, fyrirtæki og atvinnurekendur, eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta. En í raun og veru er kapítalismi núllsummuleikur (zero-sum game); það sem verkamenn vinna, tapa atvinnurekendur, og það sem atvinnurekendur vinna, tapa verkamenn. Þessi gallaða nálgun stéttabaráttu leiðir til þess að fólk í verkalýðshreyfingunni útvatnar kröfur sínar, til að forðast að andmæla atvinnurekendum, í stað þess að virkja verkafólk til þátttöku. Þetta leiðir að auki til þess að hreyfingin byggir ekki á áþreifanlegum baráttukröfum og virkjar þar með ekki breiðari hóp verkafólks í sjálfri verkalýðsbaráttunni. Slíkar aðferðir hafna gömlu lexíu verkalýðshreyfingarinnar um stéttabaráttu sem segir að „vald við samningaborðið komi utan samningaborðsins,“ og vonast þess í stað til að sigra með því að höfða til siðferðis atvinnurekenda.

Við þurfum að eyða, ekki undirbyggja, blekkingum um að atvinnurekendur muni sjá hag af því að verkafólk bindist böndum í verkalýðsfélögum eða verkafólk geti byggt upp raunverulegt samstarf við þá á sanngirnisgrundvelli. Árangur okkar mun ráðast af skýrum skilningi á stéttabaráttu — að atvinnurekendur muni berjast grimmt til að stöðva samstöðuna með öllum tiltækum ráðum, og að eina vonin sé að virkja valdið sem liggur í samstöðu verkafólks.

Að hafna því að byggja upp baráttuna í kringum sterkar kröfur eru líka stór mistök. Launþegar verða mun samhentari og skuldbundnari til að berjast ef þeir vita fyrir hverju þeir eru að berjast. Af þessari ástæðu eru skýrar kröfur mikilvægar til að ýta burt áróðri gegn verkalýðsfélögum. Atvinnurekendur munu segja að hugmyndin um stéttarfélög hljómi vel í eyru en í reynd „vilja þau bara peningana þína“ og „þau gera í raun ekki neitt“. Besta leiðin til að verjast „union-busting“ af hálfu atvinnurekenda er með því að útskýra vel bæði hvers vegna stéttarfélaga er þörf og fyrir hvaða kröfum þau mun nákvæmlega berjast.

Sem Marxískur embættismaður og kjörinn félagi í verkalýðsfélagi þekki ég vel mikilvægi þess að setja fram áþreifanlegar körfur ef vinnandi fólk á að eiga einhverja von á sigri. Það var uppbygging baráttunnar og hreyfingarinnar okkar á grunni 15 dollara lágmarkslauna og Amazon-skattsins voru megin ástæðurnar fyrir því að við náðum þessum sögulegu sigrum.

Það er ekki hægt að komast hjá þessari umræðu og mikið er í húfi. Í ljósi þess að hugmyndin um „Business unionsism“ hafur orðið ofan á innan verkalýðshreyfingar nútímans, fyrir sósíalista að gegna óvirku hlutverki í baráttu launafólks er í raun að yfirgefa verkafólk í skiptum fyrir þessar árangurslausu aðferðir sem hafa leitt til skelfilega lágs hlutfalls verkafólks sem nú er innan vébanda stéttarfélaga.

Nýlega höfum við séð nokkrar nýlegar aðgerðir mistakast vegna þessarar árangurslausu nálgunar, þar á meðal hjá Amazon í Bessemer á síðasta ári, þar sem RWDSU-forystan hafði enga skýra stefnu á verkstæðinu, neitaði að fara í heimsóknir til að tala við starfsmenn, og misfórst að taka upp framsæknar kröfur til að vinna bug á áróðrinum sem atvinnurekendur beittu. Við sáum hvernig eigendur Amazon kærðu sig kollótta um lögbrot (þó þeir greiddu að lokum sektir), ef þeir gætu með því brotið á bak aftur baráttu verkafólks. Starbucks er að gera nákvæmlega það sama í dag.


Sósíalistar geta ekki setið á hliðarlínunni

Það er hlutverk sósíalista að marka aðra leið í samvinnu við launafólk sem vill byggja upp alvöru mótstöðu, og ekki yfirgefa það í skiptum fyrir þessar varkáru aðferðir verkalýðsleiðtoga sem leitast frekar eftir því að sammælast við atvinnurekendur og treysta um of á NLRB (National Labor Relations Board).

Í "10 Ways" skjalinu frá DSA (tengdur hér að ofan) segir: „Þetta er verkamannadrifin hreyfing, leyfum þeim að stýra ferðinni. Ef verkafólk biður um aðstoð, eða samstöðuverkfall, hnappagerð o.s.frv., vertu þá tilbúinn að fara!“. Já, við þurfum að leggja allt kapp á að byggja upp baráttuna, en ekki bara sem óvirkir þátttakendur. Við verðum líka að koma með greiningu á stéttabaráttunni, því það er einfaldlega ekki hægt að aðskilja eðli kapítalismans og lærdóm fyrri baráttu frá þeim áþreifanlegum spurningum sem hreyfingin stendur frammi fyrir í dag.

Við þurfum opna umræðu og mælikvarðinn á hvað sé góð stefna eða taktík á að byggja á verðleikum hugmyndarinnar, ekki hver setti hana fram. Hvort sem tillögur kemur frá starfsmanni í verslun Starbucks, eða starfsmanni í allt öðrum iðnaði sem byggir á reynslu frá eigin baráttu, eða 15 ára nemanda sem skrifar í nemendablaðið sitt, það sem skiptir mestu máli er hvort hugmyndin skili árangri eða ekki. Hugmyndin um að einungis tillögur frá verkafólk í tilteknu fyrirtæki eða vinnustað séu gildar er skaðleg fyrir stéttabaráttuna - sérstaklega þegar þær hugmyndir eiga uppruna sinn í leikbók skrifstofu og stofnanavæddra verkalýðsfélaga. Þessi skoðun gerir líka lítið úr verkafólki sjálfu sem eru fullkomlega fært um að ræða kosti hugmynda þegar kemur að því að skipuleggja vinnustaði sína og vinna sigra.

Raunveruleg lexía verkalýðshreyfingarinnar verða aldrei kenndar í skólum eða í fjölmiðlum, vegna þess að þær gagnast ekki atvinnurekendum. Í kapítalismanum hefur verkafólki verið kennt að láta lítið fyrir sér fara, að gera ekkert sem ýti undir sundrungu, og að allir séu í sama liði, frekar en að skipuleggja sig og standa saman sem stétt gegn atvinnurekendum. Í allsherjar baráttu við milljarðamæringastéttina eins og þá sem við stöndum frammi fyrir hjá Starbucks, getur sigur eða ósigur ráðist af því hvort starfsmenn séu vopnaðir stéttabaráttuaðferðum og aðferðum eða ekki.

Það er engin tilviljun að verkföllin þrjú árið 1934, sem hófu endurreisn baráttuhreyfingar verkalýðsins á þeim tíma, og neyddu FDR til að standa við lykilhluta New Deal samkomulagsins, voru öll undir forystu sósíalista.

Okkur vantar kraftmikla grasrótarhreyfingu félagsmanna. Verkalýðurinn er farinn að rísa upp og sem sósíalistar getum við ekki einskorðað okkur við að fagna af hliðarlínunni. Raunveruleg samstaða er það sem þarf og það þýðir að við verðum að taka fullan þátt í baráttunni á grunni sósíalískar hugmynda.

Höfundur greinarinnar er Kshama Sawant, eini kjörni fulltrúi Socialist Alternative í borgarstjórn Seattle, og birtist upphaflega á vefsvæði flokksins í Mars 2022. Þýðingin er af meirihluta greinarinnar en sleppir kaflanum "A Class-Struggle Strategy to Defend the Memphis 7" sem fjallar um taktískar áherslur í baráttunni um stéttarfélagavæðingu Starbucks kaffihúsakeðjunnar.

Athugasemdir

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.

Mest lesið á blogginu

Stefán Snævarr
1
Blogg

Stefán Snævarr

Á Áslaug Arna að segja af sér?

Bent hef­ur ver­ið á að starfsaug­lýs­ing   um  starf töl­fræð­ings hjá há­skóla-, iðn­að­ar- og ný­sköp­un­ar­ráðu­neyt­inu kunni að stang­ast á við lög. Þau kveða á um að ís­lenska sé hið op­in­bera mál lands­ins en í aug­lýs­ing­unni var sagt að um­sækj­andi yrði að hafa gott vald á ís­lensku eða ensku. Ráð­herr­ann, Áslaug Arna, varði starfsaug­lýs­ing­una m.a. með þeim „rök­um“ að...
Stefán Snævarr
2
Blogg

Stefán Snævarr

Hnatt­væð­ing og al­þjóðaremba

Ég hitti hann Jim frá Ástr­al­íu í Frakklandi ár­ið 2003. Greind­ur karl og geðs­leg­ur, ákveð­inn í skoð­un­um. Hann taldi inn­rás­ina í Ír­ak hið besta mál, Saddam hefði ör­ugg­lega átt gjör­eyð­ing­ar­vopn. Banda­rískt efna­hags­líf væri mjög traust og þar vestra væri eng­inn ras­ismi. Hnatt­væð­ing­in væri sig­ur­verk, í fram­tíð­inni myndu borg­ríki taka við af nú­tímaríkj­um í krafti þess­ar­ar væð­ing­ar. Og inn­an tutt­ugu ára...

Nýtt á Stundinni

Við gætum haft þrjú tungl! Hvar eru hin tvö?!
Flækjusagan

Við gæt­um haft þrjú tungl! Hvar eru hin tvö?!

Föru­naut­ur okk­ar Jarð­ar­búa á enda­lausri hring­ferð okk­ar um sól­kerf­ið, Mán­inn, er svo gam­al­kunn­ur og traust­ur fé­lagi að það er erfitt að ímynda sér hann eitt­hvað öðru­vísi og hvað þá bara einn af mörg­um. Við vit­um að stóru gasris­arn­ir ut­ar í sól­kerf­inu hafa tugi tungla sér til fylgd­ar — 80 við Júpíter þeg­ar síð­ast frétt­ist, 83 við Sa­t­úrn­us — en tungl­ið...
Sorgleg svör Katrínar við orðum Bjarkar
Illugi Jökulsson
Pistill

Illugi Jökulsson

Sorg­leg svör Katrín­ar við orð­um Bjark­ar

Blaða­mað­ur The Guar­di­an, Chal Ravens, seg­ir að Björk hafi „nán­ast hrækt“ í reiði sinni þeg­ar hún lýsti svik­um þeim sem henni fannst hún hafa upp­lilfað af hendi Katrín­ar Jak­obs­dótt­ur.
Stríð í þúsund daga
Flækjusagan#40

Stríð í þús­und daga

Ill­ugi Jök­uls­son fór að skoða hverj­ir væru fyr­ir­mynd­irn­ar að upp­á­hald­s­per­sónu hans í upp­á­halds­skáld­sögu hans, Hundrað ára ein­semd eft­ir García Márqu­ez.
Katrín Jakobsdóttir „hefur ekkert gert fyrir umhverfið“
Fréttir

Katrín Jak­obs­dótt­ir „hef­ur ekk­ert gert fyr­ir um­hverf­ið“

Tón­list­ar­kon­an Björk Guð­munds­dótt­ir seg­ir for­sæt­is­ráð­herra hafa svik­ið lof­orð sem hún gaf um að­gerð­ir í lofts­lags­mál­um.
Fólk - og framlög til stjórnmálaflokka
Björn Leví Gunnarsson
Aðsent

Björn Leví Gunnarsson

Fólk - og fram­lög til stjórn­mála­flokka

Stjórn­mála­flokk­ar eiga ekki að þurfa fjár­magn sem dug­ar til að keyra gríð­ar­leg­ar aug­lýs­inga­her­ferð­ir.
Sorgarsaga Söngva Satans
Fréttir

Sorg­ar­saga Söngva Satans

Bresk-ind­verski rit­höf­und­ur­inn Salm­an Rus­hdie særð­ist illa í morð­til­ræði þeg­ar hann steig á svið til að halda ræðu í New York á dög­un­um. Svo virð­ist sem árás­ar­mað­ur­inn, sem er af líb­önsk­um ætt­um, hafi ætl­að sér að upp­fylla trú­ar­lega til­skip­un leið­toga Ír­ans frá 1989 sem sagði Rus­hdie rétt­dræp­an fyr­ir guðlast í bók sinni Söngv­ar Satans. Mál­ið á sér langa og sorg­lega sögu sem er samof­in mál­frelsi, trú­arof­stæki og valdatafli í Mið-Aust­ur­lönd­um.
Fyrsti Rómarbiskup brenndur á krossi?
Flækjusagan

Fyrsti Róm­ar­bisk­up brennd­ur á krossi?

Páfinn sit­ur enn í Róm, 1
Túlkur Gorbatsjevs: „Hvernig á að forðast þriðju heimsstyrjöld“
Viðtal

Túlk­ur Gor­bat­sjevs: „Hvernig á að forð­ast þriðju heims­styrj­öld“

Pavel Palazhchen­ko, sem var sov­ésk­ur og síð­ar rúss­nesk­ur diplómati og túlk­ur Gor­bat­sjevs á leið­toga­fund­in­um í Reykja­vík ár­ið 1986, seg­ir að stöðva eigi hern­að­ar­að­gerð­ir í Úkraínu eins fljótt og auð­ið er. 36 ár­um eft­ir fund­inn í Höfða er Palazhchen­ko aft­ur kom­inn í stutta heim­sókn til Reykja­vík­ur og féllst á að ræða við Andrei Mens­hen­in blaða­mann um leið­toga­fund­inn og þær breyt­ing­ar sem urðu í kjöl­far hans, kjarn­orku­vopn og stríð­ið í Úkraínu. Hann seg­ir að eng­ar alls­herj­ar­við­ræð­ur um ör­ygg­is­mál hafi orð­ið milli Rúss­lands og Evr­ópu eft­ir hrun Sov­ét­ríkj­anna.
FréttirEigin konur

„Ég sá bara veik­an ein­stak­ling“

Mað­ur sem var mis­not­að­ur af bróð­ur sín­um um ára­bil lýs­ir því í við­tali við Eddu Falak hvað það var vont að missa stjórn á að­stæð­um eft­ir að mál­ið komst upp.
Í vöku og draumi
Viðtal

Í vöku og draumi

Ýr Þrast­ar­dótt­ir fata­hönn­uð­ur hef­ur vak­ið at­hygli fyr­ir hönn­un sína sem oft má líkja við lista­verk og fyrr á þessu ári opn­aði hún ásamt tveim­ur öðr­um hönn­uð­um versl­un­ina Apotek Atelie. Hún venti kvæði sínu í kross í hittifyrra og hóf nám við Kvik­mynda­skóla Ís­lands og út­skrif­að­ist í vor. Ýr var greind með ADHD fyr­ir um einu og hálfu ári og seg­ist nú skilja hvernig hún hef­ur fún­ker­að í gegn­um ár­in.
Brák og Þórir í Freyjulundi lifa með árstíðunum
MenningHús & Hillbilly

Brák og Þór­ir í Freyju­lundi lifa með árs­tíð­un­um

Hill­billy hitti Brák Jóns­dótt­ur mynd­list­ar­konu og Þóri Her­mann Ósk­ars­son tón­list­ar­mann í byrj­un sum­ars til að ræða list­a­líf­ið á Norð­ur­landi.
Snýst ekki um trú að hafa þekkingu á Biblíunni
Fólkið í borginni

Snýst ekki um trú að hafa þekk­ingu á Biblí­unni

Arn­ald­ur Sig­urðs­son, bóka­vörð­ur á Lands­bóka­safn­inu, tel­ur klass­ísk­ar bók­mennt­ir, einkum Bibl­í­una, grund­völl að læsi.